Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

17 mars 2020 kl 14:50

Förskola och skola

Gymnasieskola på distans - förskolor och grundskolor öppna tills vidare

Regeringen har idag gått ut med rekommendationen att alla landets gymnasieskolor, högskolor och vuxenutbildningar från och med den 18 mars 2020 ska gå över till distansundervisning. Förskolor och grundskolor omfattas inte i nuläget.

Det här innebär att Sjögrenska gymnasiet i Knivsta från och med den 18 mars 2020 kommer bedriva undervisning på distans. Information till eleverna kommer läggas ut på Teams. Även vuxenutbildningen/SFI i Knivsta kommer att bedrivas på distans från och med i morgon.

Grundskolor och förskolor fortsatt öppna

Knivstas kommunala grundskolor och förskolor är fortsatt öppna. Vid eventuella ändringar i schema eller tider får berörda barn, elever och vårdnadshavare information från respektive förskola och grundskola. Kommunen arbetar även med att planera för en eventuell stängning av skolor och förskolor, om sådana direktiv kommer. Bland annat förbereder vi för hur vi då organiserar omsorgen för de barn som har vårdnadshavare som arbetar inom vården eller med andra samhällsviktiga funktioner.

Viktigt att stanna hemma även vid milda symtom

Vi vill understryka att det är mycket viktigt att barn, elever och medarbetare stannar hemma vid symtom som påminner om förkylning eller influensa. Det gäller även om symtomen bara är lindriga. Vi följer myndigheternas rekommendationer – läs mer om symtom på covid-19 på folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Viktigt att stanna hemma två dagar efter att barnet/eleven är frisk

Barnet/eleven/medarbetare ska stanna hemma tills man är frisk. Därefter ska man stanna hemma i ytterligare två dagar innan man får återvända till förskolan/skolan. Det gäller såväl vuxna som barn och har sin grund i ovan nämnda rekommendationer.

Kom ihåg att anmäla frånvaro

För att vi ska kunna planera våra verksamheter är det viktigt att du anmäler frånvaro enligt ordinarie rutiner.

Vi gör allt för att förskolornas och skolornas verksamhet ska kunna hålla igång. Eftersom även vår personal ska vara hemma vid symtom är vi beroende av en god dialog och ett gott samarbete med er vårdnadshavare, för att kunna planera bemanningen och verksamheten på ett bra sätt.

Sidan uppdaterades: 18 mars 2020