Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

19 mars 2020 kl 16:56

Förskola och skola

Knivsta kommun förbereder inför en eventuell stängning av förskola och grundskola

Knivstas kommunala förskolor och skolor håller fortsatt öppet. Kommunen arbetar sedan en tid tillbaka med att planera inför en eventuell stängning av förskolor och grundskolor, om sådana direktiv skulle komma.

Knivstas kommunala förskolor och grundskolor håller fortsatt öppet. På många förskolor och skolor är det en hel del barn, elever och medarbetare som är frånvarande, men vi försöker att göra det bästa möjliga utifrån förutsättningarna.

Kommunen arbetar sedan en tid tillbaka med att planera inför en eventuell stängning av förskolor och grundskolor, om sådana direktiv skulle komma.

Vi har tagit fram en handlingsplan för hur vi ska agera i händelse av ett nationellt beslut om att stänga förskolor/grundskolor och där vi ska erbjuda omsorg för de barn och elever vars vårdnadshavare har samhällsviktiga funktioner.

Vi planerar även för möjligheten att bedriva fjärr- och distansundervisning inom grundskolan, om det blir en del i direktiven.

Ny lag möjliggör tillfällig stängning av skolor

Under torsdagen antog riksdagen en ny lag som gör det möjligt för regeringen att vid extraordinära händelser i fredstid tillfälligt stänga förskolor, fritidshem och grundskolor. Lagen träder i kraft den 21 mars. I lagen gäller att berörda huvudmän fortfarande måste erbjuda förskola och fritidshem för barn och elever som har behov av särskilt stöd, eller som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet.

Vilka yrken som omfattas av den här definitionen utreds nu på nationell nivå och vi förbereder oss på regional och kommunal nivå för att kunna hantera detta.

Sidan uppdaterades: 19 mars 2020