Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

30 mars 2020 kl 10:42

Förskola och skola

Dags att ansöka om skolskjuts inför höstterminen

Har ditt barn valt en annan skola än den kommunen reserverat för dig? Eller har barnet växelvis boende? Då ska du ansöka om skolskjuts före 30 april inför läsåret 2020/2021. Observera att du inte behöver inte ansöka om skolskjuts om ditt barn ska gå i den skola kommunen reserverat.

Du ansöker om skolskjuts för ett läsår i taget.

Ansökan ska vara hos kommunen senast 30 april 2020 för att din ansökan ska hinna handläggas före höstens skolstart.

Du ansöker via kommunens e-tjänst eller via blankett.

Du behöver inte ansöka om skolskjuts om ditt barn ska gå i den skola kommunen reserverat.

Läs mer och ansök om skolskjuts vid eget val av skola

Läs mer och ansök om skolskjuts vid växelvis boende

Sidan uppdaterades: 30 mars 2020