Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

12 maj 2020 kl 14:59

Förskola och skola

Förskolans dag firades med insektshotell vid Knivstaån

Årets firande av Förskolans dag blev annorlunda än förra årets stora fest vid Sågverkstorget. Corona kom i vägen och i veckan firade barn från olika knivstaförskolor istället småskaligt, genom att i mindre grupper besöka det nya insektshotellet vid Knivstaån och inreda det med olika material som insekter gillar. Hotellet kommer att stå på plats under ett års tid och både förskolebarn och pedagoger hoppas på att det ska locka till sig många fjärilar, bin och andra insekter.

Förra året firades Förskolans dag med stor fest på Sågverkstorget och en permanent utställning i kommunhuset. I år kom coronaviruset i vägen och det innebar ett annorlunda och mer småskaligt firande.

Barngrupp vid insektshotellet

Under veckan har barngrupper från Knivstas förskolor inrett det nya insektshotellet till en lockande plats för fjärilar, bin och andra insekter.

Under veckan har förskolebarn från hela Knivsta turats om att besöka det nya rödfärgade insektshotellet i å-rummet vid Knivstaån. Med sig har de haft material i form av halm, blommor bark och annat, som varje förskola fått inreda var sitt våningsplan med.

Många förskolor har också gjort egna fröbomber, med jord och blomfrön blandade till bollar, som barnen har ”bombat” marken kring insektshotellet med vid besöken. Ett väldigt uppskattat uppdrag, verkade det som, som också kommer att ge gott om mat till hyresgästerna!

Barn inreder insektshotellet med stockar

- Det känns jätteroligt. Barnen som kommit hit är väldigt engagerade och måna om att insekter ska hitta hit, säger ateljeristan Frida Ström som tillsammans med Christina Gottfridsson har lett arbetet med det nya insektshotellet och varit handledare för förskolepedagogerna i projektet.

Projektledarna

Christina Gottfridsson (t.v.) och Frida Ström

Insektshotellet är en del i Barnens röster om vär(l)den, som förskolorna i Knivsta kommun arbetat med på olika sätt under fyra års tid. Det övergripande syftet med projektet är att arbeta med hållbarhet samt att ge barnen framtidshopp och tro på förmågan att kunna påverka. Målet är också att skapa nätverk och ökat samarbete mellan de olika förskolorna.

Skylt välkommen fjäril
Skylt stör ej

Besöken vid insektshotellet har föregåtts av en rad förberedelser på förskolorna. Under året som gått har barnen har fått lära sig om insekter och bin - varför de är så viktiga, vad de äter och vad de behöver i ett insektshotell.

Barnen har själva fått välja vilka insekter de vill ta med material till och lärt sig vilka insekter som tycker om vilka material. De har också fått samla material själva, borrat ”hotellrum” i stockar och bakat fröbomber.

Ståltrådsinsekterna har skapats av projektets pedagoger.

Ståltrådsinsekterna har skapats av projektets pedagoger.

Hitta till insektshotellet!

Vill du ta en titt på insektshotellet?

Ta ”å-rundan” på centrum-sidan av ån. Gå längs med ån från gamla brandstationen mot Gredelbybron. Mitt emellan brandstationen och bron, vid Estrids sten, hittar du hotellet.

Välkommen!

Om projektet Barnens röster om vär(l)den

Förskolorna i Knivsta kommun har på olika sätt arbetat med "Barnens röster om vär(l)den" under fyra års tid.

Det övergripande syftet med projektet är att arbeta med hållbarhet på olika sätt samt att ge barnen framtidshopp och tro på förmågan att kunna påverka.

Målet är också att skapa nätverk och ökat samarbete mellan de olika förskolorna.

Projektet har resulterat i olika typer av arrangemang. År 2017 var fokus på barnens röster om sitt Knivsta, med en stor vepa som prydde kommunhuset. År 2018 arrangerades en stolspromenad. Förra året, år 2019, arrangerades en utställning med barns kreativa verk om hållbarhet, djur och natur.

Sidan uppdaterades: 12 maj 2020