Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

12 januari 2021 kl 08:14

Förskola och skola

Dags för skolstart i Knivsta – delvis distansundervisning på de kommunala högstadieskolorna

Tisdag 12 januari öppnar grundskolorna för vårterminen i Knivsta kommun. De kommunala högstadieskolorna Thunmanskolan och Adolfbergsskolan kommer då att bedriva undervisning delvis på distans - i första skedet till och med 24 januari.

Från och med den 11 januari har regeringen gett kommunerna och fristående skolor möjligheter att införa delvis fjärr- eller distansundervisning även på högstadiet. Möjligheten ska endast användas när andra åtgärder inte räcker till för att förebygga smittspridning och minska trängsel i skolans lokaler eller trängsel i kollektivtrafiken.

- Skolorna har tillsammans med fackliga representanter återigen sett över möjligheterna att följa rekommendationen om att hålla distans i lokalerna för att undvika smittspridning. Man konstaterar att det inte fungerar att göra det fullt ut. Därför har man valt att använda sig av den nya möjligheten och därmed föreslå undervisning delvis på distans, säger Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef för grundskolan i Knivsta kommun.

Beslutet har därefter fattats av utbildningsnämndens ordförande Bengt-Ivar Fransson. Det är skolorna själva som ansvarar för hur distansundervisningen kommer läggas upp. Under måndagseftermiddagen fick berörda vårdnadshavare information via Unikum från respektive skola.

Sidan uppdaterades: 12 januari 2021