Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

07 juni 2021 kl 16:43

Förskola och skola

Kompetenssatsning har gett fler behöriga barnskötare i kommunen

Det senaste året har Knivsta kommun genomfört en kompetenssatsning på barnskötare utan formell utbildning. Totalt har 18 tillsvidareanställda barnskötare genomgått en utbildning som har lett till att de nu har formell behörighet.

- Satsningen har varit positiv i flera avseenden, dels för den enskilde som nu fått en formell behörighet som barnskötare, men också för kommunen som har ökat antalet medarbetare med formell behörighet, säger Margareta Dahlin, verksamhetschef förskola/särskola Knivsta kommun.

Medel från Omställningsfonden

Kompetenssatsningen har genomförts med hjälp av medel från Omställningsfonden. Utbildningen, som har utförts av ett externt utbildningsföretag, har bestått av sex digitala föreläsningar. Mellan föreläsningarna har deltagarna haft uppgifter och uppdrag att utföra med hjälp av en digital läroplattform.

Kursens delmoment har bland annat handlat om olika perspektiv på utveckling och lärande, specialpedagogiskt förhållningssätt, kommunikation, skapande verksamhet, lek och lärande samt att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter.

18 barnskötare har fått formell behörighet

Av de 23 deltagare som påbörjade utbildningen har 18 genomfört den och har numera en formell behörighet som barnskötare.

Utbildningen har skett utanför arbetstid, men de deltagare som har slutfört den har i efterhand fått kompensationsledigt för den tid som de ägnat åt de digitala föreläsningarna.

Sidan uppdaterades: 7 juni 2021