Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

11 augusti 2021 kl 10:16

Förskola och skola

Välkommen till ett nytt läsår!

Välkommen till ett nytt läsår 2021/2022! Den 18 augusti är första skoldagen för höstterminen i Knivsta kommun.

Skolskjuts

Du som är grundskoleelev eller gymnasie­elev, och berättigad till ett busskort, får busskortet skickat från UL till din folkbok­föringsadress veckan före skolstart.
Läs mer om grundskolans skolskjutsar här.

Sjögrenska gymnasiet

Årskurs 1 och nya elever på introduktionsprogrammen börjar onsdagen den 18 augusti klockan 9.00. Årskurs 2 och 3 samt elever som redan läser ett introduktionsprogram börjar onsdagen den 18 augusti klockan 13.00.
Sjögrenska gymnasiet har tel 018-34 78 41.

Kontaktuppgifter till skolorna i Knivsta kommun:

 • Adolfsbergsskolan, 018-32 72 70
 • Alsike skola, 018-34 72 52
 • Brännkärrsskolan, 018-34 70 50
 • Högåsskolan, 018-34 69 02
 • Lagga skola, 018-34 79 18, 34 79 16
 • Långhundra skola, 018-34 78 09, 018-34 79 60
 • Margarethaskolan, 018-34 74 50
 • Segerstaskolan, 018-34 78 40
 • S:ta Maria skola, 018-34 68 41
 • Thunmanskolan, 018-34 71 60
 • Ängbyskolan, 018-34 79 02

Sidan uppdaterades: 11 augusti 2021