Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

17 augusti 2021 kl 11:24

Förskola och skola

Undervisning på plats på Knivstas kommunala förskolor och skolor när höstterminen börjar

I morgon onsdag 18 augusti är det skolstart i Knivsta. Regeringen har beslutat att landets förskolor och skolor i första hand ska ha så kallad närundervisning i höst – det vill säga undervisning på plats. Knivsta kommun följer myndigheternas råd och rekommendationer, och fortsätter nu med förebyggande åtgärder på förskolor och skolor för att begränsa spridningen av covid-19.

Regeringen har fattat beslut om vissa ändringar vad gäller möjligheter till fjärr- och distansundervisning. Närundervisning är nu huvudregel i alla landets skolformer. Om pandemiläget ändras kan det komma nya beslut om distansundervisning.

Förebyggande åtgärder på förskolor och skolor

Knivsta kommuns skolor och förskolor planerar nu för undervisning på plats, med fortsatta förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning.

Verksamheterna fortsätter att begränsa antalet besökare för att undvika trängsel, i till exempel entréer och kapprum. Dessa begränsningar kan komma att se lite se olika ut inom olika verksamheter, beroende på förutsättningar och lokaler.

Andra exempel på åtgärder är att undvika stora samlingar, sprida ut matsalstider, ha rutiner för att hålla avstånd vid hämtning och lämning med mera.

Åtgärderna kan under hösten komma att anpassas efter smittoläget och de gällande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och regionens smittskyddsenhet.

Det egna ansvaret

De allmänna rekommendationerna om att hålla avstånd, vara noga med handhygien samt att stanna hemma och testa sig vid symptom gäller fortfarande.

Det är viktigt att barn, elever och medarbetare stannar hemma om de känner sig det minsta sjuka.

Tillsammans minskar vi smittspridningen.

Fortsatt uppdaterad information till vårdnadshavare under hösten

Under hösten får du som har ditt barn i Knivstas kommunala skolverksamhet uppdaterad information kring covid-19 via lärportalen Unikum.

Precis som under våren kommer vi regelbundet att skicka ut informationsbrev med aktuell information om hur förskolans och skolans verksamhet påverkas av pandemin via Unikum.

Informationen kommer ut cirka var tredje vecka, men periodiciteten kan variera beroende på smittläget.

Läs mer

Se Folkhälsomyndighetens rekommendationer inför skolstart på folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se Folkhälsomyndighetens råd om du eller någon i familjen blir sjuk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades: 29 september 2021