Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

07 januari 2022 kl 10:00

Förskola och skola

Nya regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Från och med 1 januari 2022 gäller nya regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb.

En av förändringarna innebär att du betalar avgiften för fritidsklubb månadsvis istället för en hel termin i taget. En annan förändring handlar om när du kan ansöka om plats i förskola eller pedagogisk omsorg för ditt barn. Från och med 1 januari 2022 gäller att du kan ställa ditt barn i kö från och med det datum som barnet fyller 6 månader.

Höjd maxtaxa

Regeringen har beslutat att höja inkomsttaket för maxtaxa i förskola/pedagogisk barnomsorg och fritidshem från och med 1 januari 2022. Inkomsttaket höjs till 52 410 kronor (hushållets gemensamma bruttoinkomst er månad).

Här hittar du dokumentet Regler och avgifter för förskola, annan pedagogisk verksamhet, fritidshem och fritidsklubb.

Sidan uppdaterades: 7 januari 2022