Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

19 januari 2022 kl 11:31

Förskola och skola

Covid-19: Ansträngt läge inom Knivstas förskolor och skolor - vårdnadshavare uppmanas hålla koll via Unikum

Den ökande smittan av covid-19 har lett till hög personalfrånvaro på kommunens förskolor och skolor. Vissa verksamheter är just nu mer påverkade än andra och situationen kan ändras med kort varsel. Du som är vårdnadshavare uppmanas nu hålla tät koll via Unikum för att följa vad som gäller för just ditt barns förskola och skola.

Smittspridningen ökar i hela länet. Många är sjuka eller sitter i karantän.

- I Knivsta kommun har ingen förskola eller skola hittills behövt stänga även om några årskurser jobbar hemifrån i dagsläget. Några förskolor och fritidshem har dock vädjat till vårdnadshavare om hjälp med att hålla barn hemma alternativt hämta barn tidigare. Situationen för de olika verksamheterna kan dock ändras snabbt. Vi ber dig som är vårdnadshavare att noga följa informationen som skickas ut via Unikum från respektive förskola och skola, för att se hur just ditt barn påverkas, säger utbildningschef Tapio Liimatainen.

Uppsala kommun har gått ut med en allmän vädjan till vårdnadshavare om att hålla barnen hemma från förskola och fritidshem. Det behöver inte Knivsta kommuns vårdnadshavare göra i dagsläget.

- Just nu är vissa enheter mindre påverkade medan andra har det mer ansträngt. Vi vill uppmana vårdnadshavare att följa enheternas information i Unikum och vara beredda på att det med kort varsel kan komma besked om ändrad verksamhet eller stängning, säger Tapio Liimatainen.

Om en förskola eller ett fritidshem skulle behöva stänga kommer vårdnadshavare med samhällsviktiga arbeten ändå få barnomsorg för sina barn.

Nya rutiner för provtagning och när du ska stanna hemma

Med anledning av den höga smittspridningen och att så många testar sig för sjukdom är provtagningen i länet överbelastad. Region Uppsala införde i fredags 13 januari rutiner för när du rekommenderas att ta ett prov för covid-19.

Se samlad information om vad som gäller när du eller någon i din närhet blir sjuk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades: 19 januari 2022