Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

06 april 2022 kl 12:46

Politik och organisation

Segerstaskolans lokaler drabbade av fuktskador - dialog om lösning pågår

Segerstaskolans lokaler har drabbats av fuktskador visar en byggnadsteknisk utredning. Kommunen och fastighetsägaren har en dialog om hur situationen ska lösas.

I höstas beslutade kommunens bygg- och miljönämnd att fastighetsägaren Genova skulle göra en utredning av Segerstaskolans inomhusmiljö. Bakgrunden är att medarbetare under flera år har upplevt luftkvaliteten som dålig i skolan. De olika fastighetsägarna har löpande vidtagit olika åtgärder i samarbete med skolan. Nuvarande fastighetsägaren Genova har engagerat sig i frågan och gjort olika insatser, men de upplevda problemen har tyvärr fortsatt.

Den byggnadstekniska utredningen är nu klar och den visar att det finns fuktskador och mikrobakteriell skada i skolans lokaler. Bygg- och miljönämnden har nu meddelat att man överväger att besluta att Segerstaskolans lokaler, i sitt nuvarande skick, inte får användas för skol- och fritidsverksamhet från och med den 1 augusti 2022. Fram tills dess kan skolan bedriva verksamhet i lokalerna under förutsättning att åtgärder som storstädning samt insättning av luftrenare genomförs.

Åtgärder har redan genomförts

Eftersom skolan under utredningens gång har fått signaler om att det finns skador har man redan genomfört en sådan storstädning samt tvätt av alla textilier. Fastighetsägaren har också redan satt in luftrenare i lokalerna. Därmed är det alltså okej enligt bygg- och miljönämnden att bedriva skol- och fritidshemsverksamhet i lokalerna terminen ut.

Bygg- och miljönämnden väntas fatta beslut i ärendet i slutet av maj. Under de närmaste veckorna kan fastighetsägaren och kommunen lämna synpunkter och ge förslag på hur situationen kan lösas.

I väntan på beslut arbetar Utbildningskontoret och fastighetsägaren med att förbereda för olika scenarier.

- Vi är tacksamma för att den här utredningen har gjorts och att vi har en god dialog och ett bra samarbete med fastighetsägaren. Nu jobbar vi tillsammans för att få till en lösning så att arbetsmiljön blir bra för både elever och medarbetare. Det här innebär inte på något sätt att vi planerar att lägga ner Segerstaskolan. Skolan och fritidshemsverksamheten kommer fortsätta som vanligt till hösten, men vi jobbar alltså med frågan i vilka lokaler det kommer bli, säger Tapio Liimatainen, utbildningschef i Knivsta kommun.

Medarbetare och vårdnadshavare har löpande fått information i ärendet och vårdnadshavare kommer bjudas in till informationsmöte under andra halvan av april. Då kommer vårdnadshavare få uppdaterad information och möjlighet att ställa frågor.

Sidan uppdaterades: 6 april 2022