Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

25 april 2022 kl 14:32

Förskola och skola

Reseersättning och inackorderingstillägg för gymnasieelever

Du som ska studera på annan ort än Uppsala ska ansöka om reseersättning eller inackorderingstillägg för läsåret 2022/2023.

Om du går i gymnasiet och har minst sex kilometers resväg mellan bostad och skola har du rätt till reseersättning. Inackorderingstillägg kan du söka om restiden mellan bostad och skola överstiger tre timmar per dag. Inackorderingstillägget avser stöd för boende, fördyrat uppehälle och inkluderar resor till och från hemmet. Du får inte ha busskort från skolan om inackorderingstillägg ska kunna beviljas.

Ansökan ska lämnas senast den 31 maj för de elever som redan går i gymnasiet och 1 augusti för nyintagen elev.

Här hittar du mer information och e-tjänst eller blankett för ansökan.

Du kan också kontakta Kontaktcenter på telefon 018-34 70 00 för mer information.

Sidan uppdaterades: 25 april 2022