Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

20 juni 2022 kl 14:44

Förskola och skola

Segerstaskolan blir Valloxskolan efter flytten

Valloxskolan blir det nya namnet när Segerstaskolan flyttar till nya lokaler på Valloxvägen i augusti.

Det nya namnet har tagits fram av elever och lärare på skolan. Namnet skickades till namnsättningsgruppen för beredning, varpå samhällsutvecklingsnämnden fattade beslut den 13 juni 2022.

Eftersom skolan inte längre är kvar i Segersta-området behövs ett nytt namn med tydligare koppling till det nya området på Valloxvägen. Samhällsutvecklingsnämnden bedömer att namnet Valloxskolan förenklar lokaliseringen och skapar en bättre anknytning till skolan.

Sidan uppdaterades: 20 juni 2022