Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

23 juni 2022 kl 10:27

Förskola och skola

Ytterligare planeringsdag för att jobba med ökad kvalitet inom förskola och fritidshem

Utbildningsnämnden har beslutat att utöka antalet planerings- och studiedagar för förskola och fritidshem från fyra till fem dagar per läsår. Förändringen görs för att stärka förutsättningarna att jobba för ökad kvalitet i verksamheterna. Under planeringsdagarna erbjuds omsorg för de vårdnadshavare som har behov av detta.

Knivsta kommun har hittills haft fyra planerings- och studiedagar per läsår för förskola och fritidshem. För att möta ett ökat krav på verksamhetsinnehåll, dokumentation, utvärdering och uppföljning har antalet dagar nu utökats till fem dagar per läsår.

- Det här innebär att vi ännu mer kan fokusera på förskolans utbildnings- och undervisningsuppdrag. Med en dag extra per år ökar möjligheten till än mer tid för delaktighet och dialog. Dialogen är central i kvalitetsarbetet då den ger möjlighet till samförstånd om resultat, kvalitet och utvecklingsbehov. Det systematiska kvalitetsarbetet är en förutsättning för att kunna främja alla barns utveckling och lärande, säger Camilla Christoffersson, verksamhetschef förskola Knivsta kommun.

Sidan uppdaterades: 23 juni 2022