Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

10 november 2022 kl 14:23

Förskola och skola

Utbildningskontoret planerar för fler elever inför hösten 2023

För att lösa behovet av skolplatser inför hösten 2023 har Utbildningskontoret arbetat fram två förslag som i första hand rör förskolan Lilla Brännkärr, Brännkärrsskolan och Lagga skola. Förslagen kommer att behandlas i utbildningsnämnden på fredag 11 november, och har sin bakgrund i att antalet skolelever ökar.

Utbildningskontoret föreslår att eleverna som idag går i årskurs 4 i Brännkärrskolan ska gå kvar där även i årskurs 5. Det innebär att Brännkärrsskolan blir en F-5-skola, istället för en F-4-skola som idag. Lokalutrymme skapas genom att förskolan Lilla Brännkärr läggs ner och förskolebarnen erbjuds plats på närliggande Lustigkulla förskola inför hösten 2023.

– Lustigkulla förskola tar emot ett flertal barn varje läsår och har välfungerande rutiner för detta. Vi ser fram emot att kunna börja planera för en trygg övergång och ett varmt välkomnande av barnen och pedagogerna från Lilla Brännkärrs förskola, säger Agata Viltelund, verksamhetschef för förskolan i Knivsta kommun.

Åldersgrupperna från Lilla Brännkärrs förskola ska hållas ihop så långt det är möjligt i flytten dit. Verksamheten vill också se över möjligheten att personalen följer med.

Lagga skola

Också i Lagga ökar antalet barn på skolan, bland annat eftersom fler elever väljer att gå kvar under skolans alla årskurser. Utbildningskontoret föreslår att eleverna som idag går i årskurs 5 flyttar till Valloxskolan inför årskurs 6. Dessa elever får i så fall också en reserverad plats på intilliggande Thunmansskolan inför årskurs 7.

– Genom att de äldsta eleverna på Lagga skola flyttar till Valloxskolan kan Lagga fortsätta sin förskoleverksamhet. Vår bedömning är också att dessa elever får en mer sammanhållen skoldag, eftersom de då slipper åka buss mellan Lagga och Knivsta för språk, slöjd och hem- och konsumentkunskap. Flytten ger dem även chans att tidigt bekanta sig med intilliggande Thunmanskolan inför årskurs 7, säger Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef för grundskolan i Knivsta kommun.

Inför läsåret 2024-2025 föreslår Utbildningskontoret en ny paviljong till Lagga skola, så att skolan kan fortsätta med både förskole- och F-6-verksamhet i takt med att antalet elever ökar.

Information till vårdnadshavare

Vårdnadshavare har fått skriftlig information om de föreslagna förändringarna. Utbildningskontoret har också bjudit in till informationsmöten.

Genom skolvalet finns möjlighet att önska skola

Genom skolvalet finns möjlighet för vårdnadshavare att önska skola för sitt barn. Önskemål inför hösten 2023 anmäls genom kommunens e-tjänst som är öppen 9 –22 januari 2023.

Läs kallelse och handlingar till utbildningsnämndens sammanträde fredag 11 november.


Sidan uppdaterades: 10 november 2022