Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

16 december 2022 kl 14:31

Förskola och skola

Eleverna på Lagga skola blir kvar i sjätte klass

Nu har Utbildningskontoret tillsammans med elever, personal och vårdnadshavare hittat en lösning som gör att eleverna i årskurs 5 i Lagga skola kan gå kvar på skolan även nästa år.

I november fattade utbildningsnämnden ett beslut som innebar att de elever som idag går i årskurs 5 i Lagga skola skulle flyttas till Valloxskolan till årskurs 6. Bakgrunden till förslaget är bristen på lokaler när antalet elever i Lagga ökar. Den planerade lösningen var tillfällig för läsåret 2023/2024 och till året därpå fanns förslag om en ny skolpaviljong för att permanent utöka antalet skolplatser i Lagga.

Flera barn och vårdnadshavare har varit kritiska till förslaget, vilket har framkommit genom dialog och brev till Utbildningskontoret. Utbildningskontoret har nu gjort ett omtag i ärendet och den 15 december fattade utbildningsnämnden ett nytt beslut.

– Vi har fått in många kloka idéer och viktiga synpunkter från både barn och vuxna. Nu har vi fått klartecken på att skolpaviljongen, som ursprungligen var planerad till sommaren 2024, kommer att finnas på plats i slutet av höstterminen 2023. Den hinner inte komma till skolstarten 2023, men vi löser höstterminen med en mindre lokal som redan finns på skolområdet, säger Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef för grundskolan i Knivsta kommun.

Läs tidigare nyhet om planering av skolplatser inför hösten 2023.

Sidan uppdaterades: 16 december 2022