Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

03 april 2020 kl 12:15

Jobb och näringsliv

Knivsta kommun samt de kommunala bolagen erbjuder hyresreducering till drabbade småföretag under coronakrisen

De kommunala bolagen Kommunfastigheter i Knivsta AB och Knivstabostäder AB har tillsammans med Knivsta kommun beslutat att erbjuda en hyresreducering för sina kommersiella hyresgäster som har drabbats av betydande intäktsbortfall under coronakrisen.

Ett centrum med utbud och service är viktigt för Knivsta och dess invånare. Företag inom café- och restaurangverksamhet, butiker inom sällanköp och tjänster som vänder sig privatpersoner har på grund av coronaviruset fått ett kännbart bortfall av intäkter.

Utöver löner till personal är hyran ofta den största fasta kostnaden för företag inom de här sektorerna. De stödåtgärder som sätts in och planeras från staten når inte alltid dessa företag. Därför har de kommunala bolagen Kommunfastigheter i Knivsta AB och Knivstabostäder AB tillsammans med Knivsta kommun beslutat att erbjuda en hyresreducering för sina kommersiella hyresgäster som har drabbats av betydande intäktsbortfall som en följd av läget. Hyresreduceringen är betydande och tidsbegränsad men med möjlighet till förlängning beroende på krislägets utveckling.

- Vi vill hitta en väg att hjälpa de småföretagare som har sina verksamheter i våra lokaler så att de ges möjlighet att fortsätta verka över krisperioden, säger bolagens VD Hans-Petter Rognes.

"Vi behöver vara rädda om de verksamheter vi har"

- Vi har genom framförallt de kommunala bolagen möjlighet att göra en tillfällig reducering under pågående kris och ser också att det är försvarbart ur ett ekonomiskt perspektiv då vi förstår att konsekvensen annars blir uppsägningar och att serviceutbudet minskar och arbetstillfällen försvinner. Politiken har en målsättning om ett ökat lokalt utbud för Knivstaborna och för att komma dit behöver vi vara rädda om de verksamheter vi har. Olika hyresvärdar har olika förutsättningar att fatta beslut om hyresreduceringar, men vi får hoppas att den statliga satsningen med tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader för utsatta branscher träffar rätt, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Evansson.

Knivsta kommun har tagit beslut om en rad andra åtgärder för att underlätta för näringslivet, bland annat är faktureringen till företag pausad. Kommunen fortsätter arbeta för att ta fram fler åtgärder för att mildra effekterna av krisen för kommunens företagare.

Sidan uppdaterades: 3 april 2020