Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

11 juni 2020 kl 09:28

Jobb och näringsliv

Coronapandemin: Samtliga ungdomar som tidigare lovats kommunalt feriearbete får platser

Varje år erbjuder Knivsta kommun feriearbete till knivstaungdomar, med flertalet platser inom äldre- och barnomsorg. I år blev det annorlunda. På grund av coronaviruset fick inte dessa verksamheter längre ta emot ungdomar och de 20-talet som tidigare lovats feriearbete inom dessa verksamheter riskerade att bli utan plats. Nu har kommunen löst problemet med platser på andra kontor, bland annat inom park och natur och på Kommunfastigheter. Därmed får samtliga av de 50 ungdomar som erbjudits feriearbete av Knivsta kommun inför sommaren möjlighet till arbete.

Varje år erbjuder Knivsta kommun feriearbete till ungdomar som är folkbokförda i Knivsta kommun och som går i årskurs 9 i grundskolan eller gymnasiet årskurs 1. Merparten av platserna återfinns vanligtvis inom omsorg och förskola.

I år blev det dock annorlunda. På grund av coronavirusets spridning kunde varken äldreomsorgen eller förskolan längre ta emot feriearbetande ungdomar. Därmed saknades plötsligt platser till de 20-talet ungdomar som tidigare utlovats feriearbete inom dessa verksamheter.

Nu har Knivsta kommun lyckats hitta platser för dessa ungdomar på andra kontor. Ungdomarna kommer därmed att kunna feriearbeta genom nytillkomna platser bland annat inom park och natur, kultur och fritid, bygg och miljö, administration samt på kommunalägda Kommunfastigheter i Knivsta AB.

I år erbjuds sammanlagt 50 platser för feriearbete i Knivsta kommun, inom kommunens olika verksamheter.

Läs mer om kommunalt feriearbete i Knivsta kommun

Sidan uppdaterades: 11 juni 2020