Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

25 september 2020 kl 14:02

Jobb och näringsliv

Knivsta tappar i kommunranking men fortsatt etta i länet

Den 23 september presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner. Knivsta tappar i placering jämfört med i fjol, men ligger kvar i den övre fjärdedelen i riket och placerar sig bäst av länets kommuner.

Knivsta kommun hamnar i år på plats 62 i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. Det är en försämring med 33 placeringar jämfört med förra året. Samtidigt framgår det att Knivsta fortfarande ligger bra till i jämförelse med Uppsala läns övriga kommuner, och får högst placering i länet.

Syftet med Svensk Näringslivs ranking är att visa var i landet det är bäst att driva och starta företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2020 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under första kvartalet 2020, och ytterligare en tredjedel på statistik från Statistiska Centralbyrån och Upplysningscentralen.

85 företag svarade på enkäten

I Knivsta kommun har 85 företag svarat på enkäten. Jämfört med förra årets enkät har företagarna i Knivsta gett bättre betyg åt hur de upplever tillgången till arbetskraft med relevant kompetens. Däremot gav företagarna sämre betyg när det gäller hur man uppfattar kommunpolitikernas och tjänstemännens attityder till företagande.

- Det är glädjande att vi ligger högt. Årliga index kan variera beroende på frågeställningar. Vi måste arbeta oavhängigt för att på lång sikt ha det bästa företagsklimatet, men en sådan här undersökning ger naturligtvis en viss vägledning om nuläget, säger Peter Evansson, kommunstyrelsens ordförande i Knivsta kommun.

- Vi vill jobba långsiktigt med att förbättra näringslivsklimatet och arbetar bland annat med en uppdaterad näringslivsstrategi med vässade mål och modeller för detta. Vi har också förändrat vår debiteringsmodell för exempelvis tillsyn inom miljöenheten för att göra den mer transparent och enkel för företag. Vi gör detta för att förenkla för både befintliga och nya företag att verka i kommunen, fortsätter Peter Evansson.


Sidan uppdaterades: 25 september 2020