Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

23 december 2020 kl 10:09

Jobb och näringsliv

Knivsta kommun vidtar ytterligare åtgärder för att stötta näringslivet under coronapandemin

Pandemin drabbar delar av näringslivet hårt. Kommunen har nu tagit beslut om att tillåta uteserveringar under hela 2021 och kommer också att upplåta allmän platsmark kostnadsfritt för uteserveringar, torghandel och liknande som innebär att försäljning flyttar utomhus under 2021.

- Läget är tufft för företag i drabbade branscher, säger Peter Evansson, kommunstyrelsen ordförande.

- Kommunen har inte samma svängrum som regeringen när det kommer till att göra insatser för näringslivet. Det är de statliga insatserna som ger störst effekt, men vi gör vad vi kan inom områden där vi har mandat. Läget är tufft för företag i drabbade branscher. Vi sätter nu alla vårt hopp till att smittspridningen avtar och att vaccineringen ger önskad effekt, så att vi kan återgå till ett mer normalt läge så fort som möjligt, säger Peter Evansson, kommunstyrelsens ordförande.

Åtgärder för att stödja lokalt näringsliv inför 2021

Dessa åtgärder har kommunen beslutat om:

  • Uteserveringar tillåts hela året

Enligt riktlinjerna för alkoholservering i Knivsta kommun får uteservering ske årligen under perioden 1 april – 30 september.

På grund av rådande situation med coronapandemin har Bygg-och miljönämnden beslutat om ett tillfälligt undantag som innebär att verksamheter som har tillstånd för uteservering får, efter skriftlig underrättelse till Bygg- och miljönämnden, bedriva uteservering till och med 1 januari 2022.

  • Ingen kostnad för torghandel och uteservering

Avgiftsfrihet gäller under år 2021 för markupplåtelser för torghandel, uteserveringar och liknande som innebär att verksamhet bedrivs utomhus.

Observera att en ansökan fortsatt behöver göras och att du också kan behöva ansöka om tillstånd från Polismyndigheten.

Kommunens julklapp ytterligare ett stöd

Knivsta kommun har i år gett sina medarbetare ett lokalt presentkort i julklapp. Presentkortet är, förutom ett tack till personalen för årets arbete, en insats för att underlätta för näringslivet. De företag som tar emot presentkortet får ersättning av Knivsta kommun.

knivsta.se/presentkort finns information om hur det lokala presentkortet fungerar för dig som är företagare i Knivsta och intresserad av att ansluta dig för att ta emot presentkortet.

Läs mer

Se kommunens samlade information till näringslivet under coronapandemin

Sidan uppdaterades: 23 december 2020