Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

17 mars 2021 kl 16:27

Jobb och näringsliv

Samordnat arbetsmarknadsarbete ska leda till effektivare stöd för arbetssökande i Knivsta

Den pågående pandemin har lett till ökad arbetslöshet på många håll, bland annat i Knivsta. Knivsta kommun startar nu ett projekt för att samordna sitt arbetsmarknadsarbete, som sker i samverkan med Arbetsförmedlingen. Målet är att mer effektivt kunna stötta arbetssökande kommuninvånare och förebygga långtidsarbetslöshet.

Covid-19 har lett till en ökad arbetslöshet i landet, så även i Knivsta. Arbetslösheten i Knivsta, som traditionellt är mycket låg, låg i januari 2021 på en 75 procent högre nivå än i januari 2020. De som drabbas hårdast av arbetslösheten i pandemins spår är de unga, där de som stått utan arbete i mer än sex månader har ökat med 193 procent.

Arbetsförmedlingen ansvarar för den offentliga arbetsmarknadspolitiken och har ett statligt uppdrag att bidra till en ökad sysselsättning. Kommunen har dock under senare år blivit en allt viktigare samverkanspart i arbetet på olika sätt.

Insatser på kommunens olika enheter ska samordnas

För att tidigt möta den stigande arbetslösheten har kommunen nu startat ett projekt för att samordna sina arbetsmarknadsinsatser. I dagsläget är det flera enheter inom kommunen som har i uppdrag att på olika sätt främja sysselsättningen i kommunen.

- Det är inte ovanligt att en liten kommun har insatser utspridda på olika enheter. Men vi ser nu ett behov av ta ett kommunövergripande grepp för att driva fram en samordnad arbetsmarknadsverksamhet. Målet är att vi mer effektivt ska kunna stötta arbetssökande och förebygga att våra kommuninvånare hamnar i långtidsarbetslöshet, säger Martin Persson Lirén, områdeschef på Vård- och omsorgskontoret.

Kommunövergripande satsning i två år

Kommunen anställer nu en projektledare som under projektets två år ska ansvara för att samordna och driva arbetet. Anställningen finansieras delvis genom statliga medel och platsannonsen är ute just nu - förhoppningen är att personen ska vara på plats i sommar. Arbetet kommer att handla mycket om att knyta kontakter, vara snabbfotad och se lösningar. Det gäller också att få fram fler praktik- och arbetsträningsplatser i kommunen, både inom och utanför den kommunala organisationen, samt att vara kommunens kontakt med Arbetsförmedlingen.

Socialnämndens ordförande Kerstin Eskhult är glad över satsningen:

- Jag ser väldigt positivt på att vi kan knyta ihop de arbetsmarknadsåtgärder som utförs i kommunen och göra en samlad insats. Det är ju en viktig kommunövergripande fråga!

Så här jobbar kommunen med arbetsmarknadsåtgärder

  • Inom Kommunledningskontoret finns en näringslivsutvecklare som är kommunens externa röst gentemot företag och näringsliv.
  • Inom Utbildningskontoret finns Sjögrenska gymnasiet med sina praktiska yrkesförberedande program, men även kommunens vuxenutbildning och SFI för nyanlända.
  • Inom Vård- och omsorgskontoret, som arbetar på uppdrag av socialnämnden, finns bland annat arbetsmarknadsenheten, daglig verksamhet, arbetsrehabilitering samt ansvaret för kommunala feriejobb.

Sidan uppdaterades: 18 mars 2021