Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

27 maj 2021 kl 16:18

Jobb och näringsliv

Knivsta tappar något i enkät om företagsklimat

Resultatet av Svenskt Näringslivs årliga enkät om företagsklimatet i Sveriges kommuner släpptes i veckan. Knivsta kommun får ett genomsnittligt betyg på 3,5 vilket är något sämre jämfört med förra året.

Svenskt Näringsliv ställer varje år en rad frågor till företag om olika aspekter på kommunernas företagsklimat. I årets enkät ger företagarna Knivsta betyget 3,5 på en 6-gradig skala. Det är en liten försämring jämfört med förra årets resultat 3,6, men ligger något över rikssnittet som i år landar på 3,4.

Jämfört med förra årets enkät stiger företagens betyg på hur de upplever tjänstemännens och kommunpolitikernas attityder. Däremot har betyget sjunkit något sedan i fjol vad gäller dialogen med kommunens beslutsfattare samt kommunens service till företagen.

81 företag har svarat på enkäten i Knivsta kommun.

- Ett förändringsarbete pågår inom kommunen där näringslivsfrågorna får större utrymme. I juni beslutar fullmäktige om en näringslivsstrategi, som lyfter vikten av ett näringslivsperspektiv i alla kommunens verksamheter. Inom kort inrättas också ett tillväxtkontor, en förändring som är ett steg mot ökad professionalisering och där näringslivsfrågorna får en tydligare roll och mer resurser. Men vi behöver kavla upp ärmarna och omsätta strategi i praktisk handling för att visa företagen att det inte bara är snack, säger kommundirektör Daniel Lindqvist.

Här kan du ta del av Svenskt Näringsliovs enkät. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades: 27 maj 2021