Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

18 juni 2021 kl 11:10

Jobb och näringsliv

Knivsta kommunfullmäktige antar näringslivsstrategi

Under det senaste året har förvaltning och förtroendevalda politiker från kommunen arbetat tillsammans med Knivstas företagare med att ta fram en näringslivsstrategi för Knivsta kommun. På senaste kommunfullmäktige onsdag 9 juni antogs strategin, som pekar ut en konkret viljeriktning och en gemensam målbild för hur kommunen ska arbeta med näringslivsfrågor framöver, med sikte mot år 2035.

framsida näringslivsstrategi

Ett välkommet dokument, menar kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström (M), som särskilt betonar värdet i att strategin tagits fram i samverkan med näringslivet.

- Jag är mycket glad över att vi har kommit i mål med strategin och det fina samarbete vi har haft med Knivstas företagare i det arbetet. Ett välmående näringsliv är en förutsättning för vår utveckling och välfärd. Ett stort tack till alla inblandade!

Pernilla Westerback, näringslivsutvecklare i Knivsta kommun, har lett arbetet med strategin:

- Knivsta kommun är en växande ort och näringslivsfrågorna av strategisk betydelse för den framtida utvecklingen. Ett starkt näringsliv är en förutsättning för att skapa både en levande stad och en aktiv landsbygd, med arbetstillfällen och utbud för invånare. Då blir det viktigt med en strategi som tydligt och samlat styr riktningen på näringslivsarbetet och ger förutsättningar för näringslivet att utvecklas.

En handlingsplan tas fram

Den nya näringslivsstrategin pekar ut fyra målområden för det framtida arbetet:

  • Förstå och stödja näringslivets behov
  • Utveckla befintligt näringsliv
  • Möjliggöra för etableringar
  • Skapa partnerskap, dialog och samverkan med företag för att lösa stora samhällsutmaningar.

För att konkretisera och omsätta målen i aktiviteter och handling ska nu en handlingsplan arbetas fram. Handlingsplanen ska revideras vartannat år för att kunna justeras efter nya behov och förändringar i omvärlden.

Utifrån de synpunkter som kommit fram under processen ska den första handlingsplanen lägga prioritet på målområdena ”Förstå och stödja näringslivets behov” samt ”Möjliggöra för etableringar”

Digital samverkan med anledning av pandemin

Med anledning av coronapandemin har all samverkan i arbetet med att ta fram strategin behövt ske digitalt.

- Vi var lite fundersamma kring hur det skulle fungera med de digitala mötena först, men det har faktiskt gått över förväntan. Under hösten 2020 arrangerade vi digitala möten med olika företagargrupperingar och genomförde telefonintervjuer för att få en bred representation. Under februari och mars arrangerade vi återkopplingsmöten, där företagarna kunde ta del av arbetet och lämna inspel innan strategin togs upp för beslut i Knivsta kommunfullmäktige. Vi har fått många kloka inspel som följer med in i det fortsatta arbetet, avslutar Pernilla Westerback.

Ta del av hela näringslivsstrategin här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades: 18 juni 2021