Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

01 juli 2021 kl 09:48

Jobb och näringsliv

Stöd till besöksnäringen med anledning av pandemin: Kommunen lyfter Knivsta som besöksmål

Under pandemin har Knivstas företagare inom besöksnäringen varit särskilt utsatta. Kommunens förvaltning tilldelades tidigare i år extra medel för att bland annat göra insatser för besöksnäringsrelaterade branscher. Som ett led i detta har Knivsta kommun och Visit Knivsta nu ingått ett samarbete för lyfta det som finns att se och uppleva i vår kommun.

Samarbetet är också ett led i att tillgängliggöra information för besökare. Oavsett väg in ska vi hjälpa besökaren att hitta den information som hen letar efter. Det finns länkar mellan kommunens samlade information om vad du kan göra och uppleva på knivsta.se/upplevknivsta och visitknvista.se där du hittar tips om var du kan bo, äta och uppleva.

Kostnadsfri exponering för kommunens företagare

Genom samarbetet får också företagare i Knivsta kommun möjlighet att kostnadsfritt lägga upp publika event, såsom till exempel öppet hus i kalendariet på Visit Knivstas hemsida under resterande del av 2021. Det är också kostnadsfritt att finnas med under rubrikerna bo, äta och shopping. Visit Knivsta kommer under sommarmånaderna också lägga ett särskilt fokus på att lyfta just dessa kategorier i sociala medier. Är du företagare i kommunen? Kontakta visitknivsta.se för mer information.

Broschyr om Knivstas guldkorn

Knivsta kommun har tryckt upp en broschyr som lyfter fram några av de guldkorn Knivsta har att erbjuda besökare. Broschyren finns att hämta i kommunhuset och i CIK (Knivsta Centrum för idrott och kultur), där vi bygger upp platser med samlad information om saker att göra och platser att uppleva runt om i kommunen.

Du som driver en verksamhet och som träffar besökare i Knivsta får gärna hjälpa till att sprida broschyren. Hämta den i Kontaktcenter eller skicka ett mejl till knivsta@knivsta.se så skickar vi en bunt per post.

Har du en verksamhet som riktar sig till privatpersoner är du också välkommen
att synas med tryckt information på våra besöksinformationsplatser. Material lämnas till Kontaktcenter eller skickas per post till Knivsta Kommun, 741 75 Knivsta.

Tillsammans hjälps vi åt och ta hand om våra besökare och visa upp vårt
fina Knivsta!

Gå till knivsta.se/upplevknivsta - här hittar du även turistbroschyren digitalt. 

Sidan uppdaterades: 1 juli 2021