Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

22 september 2021 kl 13:44

Jobb och näringsliv

Knivsta kommun tappar i Svenskt Näringslivs ranking Företagsklimat

Varje år sammanställer Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen bygger på företagarnas egna svar kring hur de upplever företagsklimatet i den kommun de verkar. I år hamnar Knivsta kommun på plats 105 bland landets 290 kommuner vilket innebär att kommunen tappar 43 platser jämfört med 2020.

Varje vår ställer Svenskt Näringsliv en rad frågor till företag om hur de upplever kommunernas företagsklimat ur olika aspekter. I årets enkät gav företagarna Knivsta kommun betyget 3,5 på en 6-gradig skala. Det är en liten försämring jämfört med förra årets resultat 3,6, men ligger något över rikssnittet som i år landar på 3,4.

Här kan du läsa nyheten om enkäten från i våras.

Enkäten ligger tillsammans med officiell statistik till grund för Svenskt Näringslivs ranking där Knivsta kommun alltså hamnar på plats 105 jämfört med fjolårets plats 62. Knivstas tapp i rankingen kan förklaras av en dubbel effekt - dels har kommunen backat något jämfört med förra året i enkäten, dels har många andra kommuner förbättrat sina resultat.

- Vi ligger fortfarande över Sverigesnittet men trenden är nedåtgående och det tar vi på allvar. Vi har gjort insatser under året efter att enkäten genomfördes. Till exempel har vi fattat ett beslut om nedsättning av tillsynsavgifter för pandemidrabbade branscher. Vi har också politiskt antagit en näringslivsstrategi, som tydligt visar att näringsliv och arbetstillfällen är prioriterade frågor. Men vi behöver vidta fler åtgärder för att effektivisera de kommunala processerna. Det vinner både kommun och företag på, säger Klas Bergström, kommunstyrelsens ordförande.

- Sedan jag tillträdde i kommunen har mitt mål varit att lyfta upp näringslivsfrågorna. Sedan 1 september i år har vi inrättat ett Tillväxtkontor där näringsliv samlas med mark- och exploatering och strategisk lokalförsörjning. Det är en omorganisering för att öka vår professionalisering i frågor som rör företag. Denna undersökning och vår egen dialog med företagen bekräftar att vi måste öka vår servicegrad och vår förståelse för hur våra processer och beslut påverkar företagen, säger Daniel Lindqvist, kommundirektör.

Företagarträff om resultatet och färdplan framåt

Den 7 oktober bjuder Knivsta kommun, Svenskt Näringsliv och Knivsta Företagarförening in till en företagarträff där vi går igenom de viktigaste resultaten i mätningen och gör en gemensam analys och färdplan framåt. Varmt välkommen!

Läs inbjudan till Företagarträffen 7 oktober.

Läs om alla resultat på Svenskt Näringslivs webbplats för företagsklimat. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om resultatet för Knivsta på Svenskt Näringslivs webbplats för företagsklimat. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs Knivsta kommun näringslivsstrategi. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades: 22 september 2021