Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

21 april 2022 kl 11:47

Jobb och näringsliv

Knivsta kommun klättrar i mätning om myndighetsservice till företagare

Knivstas företagare upplever förbättrad service i kommunens myndighetsutövning. Det visar Insikt 2021 – den årliga mätningen kring myndighetsutövning som görs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA). I år hamnar Knivsta kommun sammantaget på 81 plats. Det är en rejäl klättring sedan förra året, då vi landade på plats 126.

Mätningen utförs genom att en enkät skickas ut till de företag i kommunen som haft ett avslutat myndighetsärende med Knivsta kommun. I årets enkät ställdes frågor kring sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

Resultaten visar att det sammanfattade omdömet stiger från 72 (2020) till 76 (2021) och det kopplas framförallt till att omdömet för livsmedelskontroll förbättrats. Där klättrar resultatet från 67 till 79.

Bygglov ligger i toppen med ett resultat på 81 jämfört med ett Sverigesnitt på 66.

- För kommunen är service i myndighetsutövning en prioriterad fråga. Vi är förstås mycket glada över att se den positiva utvecklingen, även om det är för tidigt att dra några stora slutsatser då vi haft ett pandemiår med avgiftsnedsättningar för drabbade branscher bakom oss, säger kommundirektör Daniel Lindqvist.

- Nu fortsätter vi vårt arbete med förbättringar för att Knivstas företagare ska mötas av en vass kommunal myndighetsservice. Mätningen är viktig och resultaten används som underlag i förbättringsarbetet för att identifiera vilka insatser vi behöver genomföra framåt, säger näringslivsutvecklare Pernilla Westerback.

Fakta om Insikt 2021

Undersökningen Insikt görs Sveriges kommuner och regioner (SKR) i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA). Skalan går från 0-100 och graderingen klassas som följande:

  • 80 eller högre: Mycket högt
  • 70 till 80: Högt
  • 62 till 69: Godkänt
  • 50 till 61: Lågt
  • 50 eller lägre: Mycket lågt

De myndighetsområden som Knivsta har valt att mäta i årets undersökning är brandskydd, bygglov, livsmedelskontroll samt miljö- och hälsoskydd. 198 kommuner har deltagit i mätningen.

Insikt 2021 - läs hela undersökningen på SKRs webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterades: 21 april 2022