Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

13 juni 2022 kl 09:05

Jobb och näringsliv

Knivsta kommun välkomnar anbud på tomt för verksamhet i Ar

Knivsta kommun inbjuder nu intresserade företag att inkomma med anbud på en ny kommande tomt för verksamhetsetablering i området Ar i Knivsta kommun. Anbudet ska lämnas senast 30 juni.

Ansökan om avstyckning är inlämnad och den nya fastigheten beräknas bli tillgänglig inom cirka ett år.

Den blivande fastigheten är cirka 4400 kvadratmeter stor och ligger i norra delen av Ar, längs med Mejselgatan.

Tomten är idag obebyggd och består av skogsmark.

För tomten gäller detaljplan Ar företagspark, norra delen, som anger att tomten kan användas för industri, lager, restaurang, hantverk, kontor och handel.

Välkommen att lämna ditt anbud skriftligen senast 30 juni 2022.

Läs mer och lämna anbud här

Sidan uppdaterades: 13 juni 2022