Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

30 juni 2022 kl 11:05

Jobb och näringsliv

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska anmälas till kommunen innan 1 augusti

Näringsidkare som säljer vitt snus eller andra tobaksfria nikotinprodukter behöver anmäla sin försäljning till kommunen innan den 1 augusti 2022. Då träder den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter i kraft.

Den nya lagen reglerar försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Du som som säljer dessa produkter behöver anmäla din försäljning till kommunen innan den 1 augusti 2022, för att få fortsätta din försäljning.

Lagen i korthet:

  • Åldersgräns om 18 år införs
  • Anmälan om försäljning ska göras till kommunen
  • Egenkontrollprogram ska bifogas försäljningsanmälan
  • Endast produkter som uppfyller lagens krav på märkning och produktkrav får tillhandahållas till konsumenter (gäller från och med 1 januari 2023)

Här kan du anmäla eller avanmäla försäljning av tobaksfria nikotinprodukter Länk till annan webbplats.

Här kan du hämta åldersdekaler Länk till annan webbplats.

Läs mer

Informationsblad med sammanfattning av vissa bestämmelser som gäller vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades: 30 juni 2022