Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

22 november 2022 kl 14:41

Jobb och näringsliv

Framtid Knivsta lockade femtiotalet knivstaaktörer

I torsdags kväll 17 november slogs dörrarna upp till Framtid Knivsta 2022 på Marma gård i Lagga. Under en kväll med middag och festlig inramning träffades femtiotalet företagare, politiker och nyckelpersoner från Knivsta kommun för att samtala och nätverka. Hur näringslivsstrategin ska omsättas i handling, den årliga rankingen från Svenskt Näringsliv och frågor till våra politiker var några av punkterna på agendan.

Under kvällen föredrog Anna-Lena Holmström, regionchef för Svenskt Näringsliv i Uppsala län, om Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet.

Kommunen presenterade ett utkast till handlingsplan för att omsätta den kommunövergripande näringslivsstrategin i handling. I grupper runt borden kördes ”hiss och diss” på handlingsplanens föreslagna aktiviteter.

Under kvällen berättade också Knivstas nya förtroendevalda om sina prioriteringar inför den kommande mandatperioden, och det gavs möjlighet att ställa frågor och samtala med representanter för det nya styret.

- För oss på Näringslivsenheten var det ett mycket givande evenemang. De återkommande inspelen och förslagen handlade om att få in ett tydligt näringslivsperspektiv i den nya översiktsplan som ska tas fram. Vi pratade också om service och bemötande samt taxor och avgifter inom myndighetsutövning, säger Gustav Fridlund, näringslivschef i Knivsta kommun.

- Tack alla ni som kom och deltog! Och stort tack till Knivsta Företagarförening för ett bra arrangemang och gott samarbete, avslutar Malin Dacke, näringslivsutvecklare.

bild från framtid knivsta 2022

Näringslivsutvecklare Pernilla Westerback föredrar för gästerna.


Sidan uppdaterades: 22 november 2022