Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

23 oktober 2020 kl 11:23

Politik och organisation

Kommunen ska svara staten om varför man vill omförhandla fyrspårsavtalet

I början av sommaren skickade Knivsta kommun en begäran till staten och regionen om att omförhandla innehållet i fyrspårsavtalet. Staten har svarat och begär mer information. Kommunen ska nu svara staten.

Den 25 mars 2020 beslutade kommunfullmäktige att Knivsta kommun ska initiera en omförhandling med staten av fyrspårsavtalet. Målet är bland annat att väsentligt minska åtagandet från 15 000 till 7 500 bostäder fram till 2057.

Kommunfullmäktige utsåg samtidigt kommunstyrelsens arbetsutskott till förhandlingsdelegation, som i början av sommaren skickade in en begäran till staten och regionen om att få till en omförhandling av innehållet i fyrspårsavtalet.

I början av oktober svarade Finansdepartementet och konstaterade att kommunen inte angett några skäl för sin begäran av omförhandling av avtalet. Kommunen gavs tillfälle att senast den 3 november 2020 utveckla skälen.

Staten ber kommunen utveckla skälen till att man vill omförhandla avtalet

- Det är en tydlig signal på att staten nu startat upp processen att hantera vår begäran, men söker mer information för att veta hur man ska hantera den. Jag tolkar det här positivt, då de på formella avtalsgrunder kunde ha sagt nej, men istället söker mer information och fortsatt process, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Evansson, som också är ordförande i förhandlingsdelegationen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har också beslutat att göra en direktupphandling av strategiskt stöd inför och under förhandlingen. För att få in extern kompetens har man anlitat public affairs-byrån Rud Pedersen.

- För att öka möjligheterna till en bra dialog med staten och säkra bästa utfall av samtalen har vi gett Rud Pedersen i uppdrag att bistå med sin kompetens och erfarenhet av förhandlingar med staten och av stora infrastrukturfrågor, säger Peter Evansson.

Senast den 3 november ska kommunstyrelsens arbetsutskott svara Finansdepartementet.

Läs mer om fyrspårsavtalet här

Se frågor och svar om stadsutveckling i Knivsta

Sidan uppdaterades: 23 oktober 2020