Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

29 oktober 2020 kl 15:00

Bygga, bo och miljö

Mark- och miljödomstolen upphäver kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplan för Södra Ar – torpet Skräddarbo ska bevaras

Detaljplanen Södra Ar, etapp 1, Gredelby 1:3 med flera, som antogs av kommunfullmäktige i januari 2019 och anger byggnation av drivmedelshandel på området vid torpet Skräddarbo intill Gredelbyleden, har upphävts av Mark- och miljödomstolen. Det betyder att den tidigare detaljplanen för området fortsätter att gälla, med en q-bestämmelse som anger rivningsförbud för torpet.

Torpet Skräddarbo

Detaljplanen för Södra Ar, etapp 1, Gredelby 1:3 med flera, antogs av Knivsta kommunfullmäktige i januari 2019. Planen möjliggjorde etablering av en ny drivmedelshandel på området vid torpet Skräddarbo nära Circle K intill Gredelbyleden. Kommunens intention var att torpet skulle flyttas till annan plats och på det sättet bevaras för eftervärlden.

Detaljplanen överklagades med hänvisning till att platsen och torpet Skräddarbo har ett stort kulturhistoriskt värde. Mark- och miljödomstolen har nu handlagt ärendet och har bland annat tagit in yttranden från länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och Knivsta kommun i frågan.

Den 13 oktober 2020 meddelade Mark- och miljödomstolen att man upphäver kommunfullmäktiges beslut från den 13 februari 2019, §17, att anta detaljplanen.

Det betyder att detaljplanen, Industriområdet Ar Brunnby (0380-P89/14), antagen 1988, fortsätter att gälla. I den anges bland annat en q-bestämmelse för torpet Skräddarbo, vilket betyder att byggnaden på fastigheten har rivningsförbud.

Läs mer om planförslaget för Södra Ar etapp 1 här

Läs mer om gällande detaljplan genom att trycka på området i kartan som du hittar här

Sidan uppdaterades: 29 oktober 2020