Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

16 november 2020 kl 17:12

Bygga, bo och miljö

Samråd för förslag på ändring av detaljplan Särsta park och fritidsområde

Nu ligger ett förslag på ändring av detaljplan Särsta park och fritidsområde ute på samråd. Fram till och med 7 december har du möjlighet att inkomma med önskemål och synpunkter som rör ändringsförslaget.

Samhällsutvecklingsnämnden i Knivsta kommun har beslutat om samråd för ändring av detaljplan Särsta park och fritidsområde.

Syftet med ändringen är att göra detalj planen mer flexibel och möjliggöra kompletterande verksamheter. Konsekvenserna blir att det till viss del tillåts annan verksamhet än fritidsändamål.

Ett ytterligare syfte med planändringen är att korrigera en egenskapsgräns mellan kvartersmark och gata så att det överensstämmer med verkligheten.

Exploateringsgraden i detaljplanen blir den samma och ändringen innebär ingen förändring gällande byggnationen i området.

Lämna synpunkter senast 7 december

Lämna skriftliga synpunkter lämnas senast 7 december genom att sända brev till Planenheten, Knivsta kommunhus, 741 75 Knivsta eller e-post till knivsta@knivsta.se. 

Ange diarienummer SBK 2020-000012 på handlingen.

Ange gärna namn.

Observera att ditt yttrande blir en offentlig handling.

Har du frågor?

Har du funderingar kring detaljplaneändringen eller processen för att ta fram en detaljplan?

Välkommen att kontakta Planenheten på telefonnummer 018-34 70 00.

Sidan uppdaterades: 16 november 2020