Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

08 december 2020 kl 16:08

Bygga, bo och miljö

Detaljplan Alsike Nord etapp 2 b har vunnit laga kraft

Området för detaljplanen ligger i norra delen av Alsike, nedanför Adolfsbergsskolan. Detaljplanen ger möjlighet att bygga skol- och idrottsanläggning samt att anlägga parkmark för både rekreation och dagvattenhantering. På en del av detaljplanen är det också möjligt att bygga bostäder.

Kartbild över detaljplanen

Planområdet omfattar en yta på cirka 3,5 hektar.

Detaljplanen möjliggör för ytterligare parkmark, söder om Norra Alängsvägen, samt för en sporthall i den västra delen av planområdet. Sporthallen är i första hand tänkt att användas som idrottshall för elever på Adolfbergsskolan, men kan komma att användas för mindre sportträningar och matcher under kvällar och helger.

Detaljplanen möjliggör också för cirka 40 till 60 bostäder, som till minst hälften ska utgöras av radhus, parhus och/eller kedjehus. Färgsättningen ska vara i varma ockratoner, och fasadmaterialet får gärna vara i trä och puts.

Se kungörelsen

Läs om detaljplanen Alsike Nord etapp 2 b, del av Vrå 1:150

Läs planbeskrivning för detaljplan Alsike Nord etapp 2 b, del av Vrå 1:150 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Läs om processen när en detaljplan blir till (från idé till antagen plan)

Sidan uppdaterades: 8 december 2020