Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

16 december 2020 kl 17:24

Bygga, bo och miljö

Nu är förslaget på ändring av detaljplan Särsta Park och fritidsområde ute på granskning

Förslaget på ändring av detaljplan Särsta park och fritidsområde, som tidigare varit ute på samråd, ställs nu ut på granskning. Fram till och med 20 januari har du möjlighet att inkomma med önskemål och synpunkter som rör ändringsförslaget.

Samhällsutvecklingsnämnden ställer ut detaljplaneändringen på granskning mellan 16 december och 20 januari.

Syftet med ändringen i detaljplanen är att göra planen mer flexibel och göra det möjligt med kompletterande verksamheter. Ett ytterligare syfte är att korrigera en användningsgräns mellan kvartersmark och gata så att den överensstämmer med färdigbyggd gata.

Denna information sänds till fastighetsägare och boende i anslutning till planområdet samt till övriga som bedöms var sakägare.

Fastighetsägare och representanter för samfällighetsföreningar med mera förutsätts underrätta hyresgäster och medlemmar.

Här hittar du planen

Planen presenteras i entrén i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18.

Du kan också klicka på knappen "Läs om planen och ta del av planhandlingarna" här ovanför.

Du hittar denna detaljplan och kommunens andra pågående och gällande detaljplaner på knivsta.se/detaljplaner.

Önskar du planhandlingen i pappersform? Kontakta Planenheten.

Lämna synpunkter

Alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra det.

Vi läser och registrerar alla inkomna synpunkter, med endast synpunkter från sakägare enligt PBL 5:11 och Miljöbalken 16:13 kommer att besvaras.

Du som inte framför dina skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta planen. Synpunkter som lämnats under samrådsskedet behöver inte upprepas/lämnas in igen.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 20 januari 2021.

Skicka brev till Planenheten, 741 75 KNIVSTA eller sänd e-post till knivsta@knivsta.se.

Du kan även lämna in ditt yttrande digitalt på knivsta.se/detaljplaner Länk till annan webbplats.

Ange diarienummer SBK 2020-000012 på handlingen.

Ange också gärna namn och i de fall det finns, fastighetsbeteckning.

Sidan uppdaterades: 16 december 2020