Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

13 januari 2021 kl 17:30

Bygga, bo och miljö

Samråd för detaljplan Träfallet, Vrå 1:3 och 1:137

Nu ligger detaljplan Träfallet, belägen strax öster om Alsike tätort, ute på samråd. Fram till och med 17 februari har du möjlighet att inkomma med önskemål och synpunkter som rör förslaget.

Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat om samråd för Detaljplan för Träfallet, Vrå 1:3 och 1:137. Området ligger i östra delen av Alsike tätort, och utgörs idag av avverkad skogsmark respektive tät skog.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra bostäder. Bebyggelsen ska bidra till att skapa en attraktiv boendemiljö, och också möjliggöra för sammanlänkade naturområden som värnar om naturvärden och rekreativa värden.

Här hittar du planen

Gå till detaljplanen och se alla planhandlingar på knivsta.se

Du kan se samlad information om denna detaljplan och kommunens andra pågående och gällande detaljplaner på knivsta.se/detaljplaner Länk till annan webbplats..

Önskar du planhandlingen i pappersform? Kontakta Planenheten.

Lämna synpunkter senast 17 februari

Lämna skriftliga synpunkter lämnas senast 17 februari genom att sända brev till Planenheten, Knivsta kommunhus, 741 75 Knivsta.

Du kan också lämna synpunkter på webben, på detaljplanens sida.

Du kan även skicka e-post till knivsta@knivsta.se.

Ange diarienummer SBK 2019-4 på handlingen. Ange också gärna namn och fastighetsbeteckning. Observera att ditt yttrande blir en offentlig handling.

Har du frågor?

Har du funderingar kring detaljplanen eller processen för att ta fram en detaljplan? Välkommen att kontakta Planenheten på telefonnummer 018-34 70 00.

Karta över detaljplaneområdet Träfallet

Sidan uppdaterades: 18 januari 2021