Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

26 januari 2021 kl 14:05

Bygga, bo och miljö

Välkommen på digitalt samrådsmöte för detaljplan Träfallet onsdag 27 januari klockan 17:00-19:00

Har du synpunkter, tankar eller frågor kring detaljplan Träfallet, som just nu ligger ute på samråd? Välkommen till öppet digitalt samrådsmöte!

Mötet är ett drop in-möte där detaljplanehandläggare, sakkunniga och politiker deltar.

Under mötet får du mer information samt har möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor om planförslaget.

Se mer information om detaljplanen och hitta länken till mötet här

Om detaljplan Träfallet

Området för Träfallet angränsar till villakvarteren i Alsike. Cirka 750 meter öster om området går motorvägen E4. Planområdet utgörs idag i huvudsak av blandad produktionsskog.

Syftet med detaljplanen är möjliggöra för bostäder. Bebyggelsen ska bidra till att skapa en attraktiv boendemiljö. Vidare är syftet att möjliggöra för sammanlänkade naturområden som värnar om naturvärden och rekreativa värden.

Karta över planområde Träfallet

Sidan uppdaterades: 26 januari 2021