Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

16 februari 2021 kl 14:22

Bygga, bo och miljö

Medborgarrådets deltagare har tyckt till om framtidens Knivsta – ”vägledande när kommunen planerar för de två nya, hållbara stadsdelarna”

I oktober fick deltagarna i Medborgarrådet – kommunens dialogform som är öppen för alla som bor i Knivsta – svara på en enkät om vad de vill se mer av i framtidens Knivsta. Det var den första möjligheten för knivstaborna att tycka till om de två nya och hållbara stadsdelar som planeras i västra Knivsta och Alsike, och kommer att följas av fler medborgardialoger.

- Den här enkäten om stadsutvecklingen ger oss en vägledning om vad deltagarna i Medborgarrådet vill prioritera för framtiden - både i de nya stadsdelarna och i Knivsta i stort. Svaren är viktiga för oss i den fortsatta planeringen. När vi bygger framtidens Knivsta vill vi göra det i samverkan med de som bor och verkar här i kommunen. På det sättet kan vi bidra till att skapa ett Knivsta som många trivs med och känner sig delaktiga i, säger Pelle Mikaelsson, projektledare för Knivsta 2035 och arbetet med de två nya och hållbara stadsdelarna.

Pelle Mikaelsson, projektledare för Knivsta 2035

Pelle Mikaelsson, projektledare för Knivsta 2035

Av rapporten framgår bland annat att många av de svarande tycker det är att det är viktigt med grönytor, parker och närhet till naturen när de nya stadsdelarna planeras. Fler kaféer och restauranger blir välkomna inslag, liksom ett centralt beläget parkstråk med fina planteringar, lekpark och servering. Merparten av de som svarat vill också kunna transportera sig både kollektivt, med buss och tåg, och med egen bil.

De önskemål som framkom i Medborgarrådets enkät tar nu projektgruppen för Knivsta 2035 med sig i det pågående arbetet med att ta fram ett förslag på stadsutvecklingsstrategi. Den ska sätta ramarna för hur de nya stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike ska utformas, och kommer att presenteras för allmänheten under år 2021.

- När förslaget på stadsutvecklingsstrategi är klart blir nästa steg att bjuda in alla de som bor och verkar i kommunen att delta och påverka i det konkreta utvecklingsarbetet. Det kan handla om synpunkter på de framtidsbilder som projektgruppen skissar på, nya idéer kring vad de nya stadsdelarna ska erbjuda i form av service och fritidsaktiviteter, hur byggnaderna ska se ut och mycket annat, säger Pelle Mikaelsson.

Han avslutar:

- När två nya stadsdelar ska planeras och utvecklas är det mycket att ta ställning till. Vi vill samla så många tankar, idéer och åsikter som möjligt. Stadsdelarna kommer att växa fram i etapper, under lång tid, och det kommer att finnas många tillfällen till dialog och samskapande.

Se fördjupad information och läs rapporten i sin helhet

Läs om Utvecklingssprogram Knivsta 2035 och de två nya, hållbara stadsdelarna

Så kan du vara med och påverka framtidens Knivsta

Läs om Medborgarrådet

Se filmen om resultatet från Medborgarrådets enkät #3

Sidan uppdaterades: 16 februari 2021