Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

09 mars 2021 kl 16:04

Bygga, bo och miljö

Centrala Ängby - ett nytt område växer fram i Knivsta tätort

Just nu pågår flera byggnationer i centrala Ängby, väster om järnvägen i Knivsta tätort. Här växer ett nytt område fram, med plats för bostäder, service, park och grönska.

Karta över gator, vägar och bostäder i centrala Ängby

Du har kanske sett att det förbereds för nya kvarter väster om järnvägen i Knivsta tätort?

Här byggs centrala Ängby - ett område med plats för både bostäder och verksamhet. Gator, vägar och bostäder växer fram efter hand och hela området beräknas stå färdigt år 2025.

Bostäder av olika slag

I centrala Ängby bygger flera bostadsföretag olika sorters bostäder - radhus, bostadsrättslägenheter och hyresrätter. Vissa byggnationer är redan påbörjade och andra är i planeringsstadiet.

På området finns också plats för en förskola, liksom en central park och trivsamma grönområden.

Gator och parkstråk

Knivsta kommun bygger, tillsammans med kommunens VA-leverantör Roslagsvatten, allmän platsmark (gata och park) samt vatten och avlopp för detaljplan centrala Ängby.

Området får till exempel två nya gator – Lidängsgatan och Torpängsgatan. På samma gång omvandlas Gredelbyleden till en stadsgata, med gång- och cykelvägar, belysning och trädplanteringar.

I entreprenaden ingår också en bullervall längs med järnvägen och schaktarbeten för andra ledningsägare.

Ny förskola

I det lilla grönområdet vid blivande Torpängsvägen uppför Turako en ny förskola. Ängby förskola får plats för cirka 80 barn.

Få en överblick över vad som händer i centrala Ängby och hur området kommer att se ut när det är klart

Se detaljplanen för centrala Ängby

Se aktuella byggen i Knivsta kommun

Sidan uppdaterades: 9 mars 2021