Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

29 april 2021 kl 13:52

Bygga, bo och miljö

Nu är detaljplan för Lötängen ute på granskning

Förslaget på detaljplan för Lötängen, som tidigare varit ute på samråd, ställs nu ut på granskning. Fram till och med 27 maj har du möjlighet att inkomma med önskemål och synpunkter som rör detaljplaneförslaget.

Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat om granskning för planförslageförslag Lötängen från och med den 29 april 2021 till och med den 27 maj 2021.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny stadsdel i centrala Knivsta, med bostäder, skola, förskola och centrumverksamhet. Detaljplanen ger även utrymme för nya gemensamma mötesplatser, som parker och torg, och ska verka för en hållbar bebyggelse- och transportstruktur.

Detaljplaneförslaget för Lötängen möjliggör för ny, mindre stadsdel i centrala Knivsta, nära centrum och tågstationen. Stadsdelen planeras att byggas hållbart – ekonomiskt, miljömässigt och ekonomiskt – och bebyggelsen ska följa kommunens stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy som antogs under 2020.

Här hittar du planen

Ta del av detaljplaneförslaget på knivsta.se/lötängen Länk till annan webbplats.

Planen presenteras också i entrén i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18.

Du hittar denna detaljplan och kommunens andra pågående och gällande detaljplaner på knivsta.se/detaljplaner Länk till annan webbplats..

Lämna synpunkter

Lämna dina skriftliga synpunkter senast den 27 maj 2021.

Alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra det. Vi läser och registrerar alla inkomna synpunkter.

Du som inte framför dina skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta planen. Synpunkter som lämnats under samrådsskedet behöver inte upprepas/lämnas in igen.

Sänd e-post till knivsta@knivsta.se eller skicka brev till Planenheten, 741 75 KNIVSTA.

Ange diarienummer BMK 2017-000292 på skrivelsen.

Ange också gärna ditt namn.

Karta över Lötängen

Sidan uppdaterades: 29 april 2021