Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

05 maj 2021 kl 16:35

Bygga, bo och miljö

Samråd för förslag på planprogram för området Myrberget, Vrå 3:1 med flera

Nu ligger ett förslag till planprogram för området Myrberget i Alsike ute på samråd. Fram till den 9 juni har du möjlighet att inkomma med önskemål och synpunkter som rör förslaget.

Området ligger strax öster om Villebrådsgatan i Alsike, och cirka 500 meter väster om E4:an. Det är ungefär 28,5 hektar stort.

Syftet med planprogrammet är att utreda vad området bäst lämpar sig till, undersöka vilka ytor som bör bevaras som natur och se vilka ytor som passar för byggnation.

Programmet tittar framför allt på var det är lämpligt med bostäder, förskola och LSS-boende, och gäller en bebyggelse på 200 till 400 bostäder i blandade former. Bostäderna närmast Ar kan potentiellt komma att kombineras med mindre och icke störande verksamheter.

Välkommen på samrådsmöte

Den 19 maj 2021 mellan klockan 17.00 och 19.00 bjuder kommunen in till digitalt programsamrådsmöte. Under mötet har du möjlighet att ställa frågor till kommunens planhandläggare, sakkunniga och politiker. Du kan också lämna dina synpunkter på förslaget.

När mötet närmar sig hittar du digital möteslänk på knivsta.se/myrberget Länk till annan webbplats.

Här hittar du programförslaget

Programmet ställs ut i entrén, Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Du kan också se samlad information på knivsta.se/myrberget Länk till annan webbplats..

Lämna synpunkter

Välkommen att lämna dina skriftliga synpunkter senast den 9 juni 2021.

Det gör du genom att skicka e-post till knivsta@knivsta.se eller brev till Knivsta kommun, Planenheten, 741 75 KNIVSTA.

Märk handlingen SBK-2020-11.

Karta över programområde Myrberget

Sidan uppdaterades: 5 maj 2021