Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

18 maj 2021 kl 15:03

Bygga, bo och miljö

Välkommen på digitalt samrådsmöte för planprogram för området Myrberget onsdag 19 maj klockan 17:00-19:00

Har du synpunkter, tankar eller frågor kring förslaget på planprogram för området Myrberget, som just nu ligger ute på samråd? Välkommen till öppet digitalt samrådsmöte!

Under mötet deltar kommunens planhandläggare, sakkunniga och politiker. Mötet kommer vara ett drop in-möte, men strax efter klockan 17 hålls en kortare dragning kring processen och planförslaget.

Under mötet har du möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor.

Se mer information om förslaget och hitta länken till mötet på knivsta.se/myrberget Länk till annan webbplats.

Om förslaget till planprogram för Myrberget

Myrberget ligger strax öster om Villebrådsgatan i Alsike, och cirka 500 meter väster om E4:an. Området är ungefär 28,5 hektar stort.

Syftet med planprogrammet är att utreda vad området bäst lämpar sig till, undersöka vilka ytor som bör bevaras som natur och se vilka ytor som passar för byggnation.

Programmet tittar framför allt på var det är lämpligt med bostäder, förskola och LSS-boende, och gäller en bebyggelse på 200 till 400 bostäder i blandade former. Bostäderna närmast Ar kan potentiellt komma att kombineras med mindre och icke störande verksamheter.

Karta över programområde Myrberget

Sidan uppdaterades: 18 maj 2021