Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

25 maj 2021 kl 10:31

Bygga, bo och miljö

Knivsta kommuns stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy sätter ramarna för hur framtidens Knivsta ska se ut

När Knivsta växer och utvecklas vill kommunen ta ett samlat grepp och skapa ett framtidens Knivsta med en bra och harmonisk helhet. Allt som byggs i kommunen framöver ska följa kommunens stadsbyggnadsprinciper, som antogs under 2020. I strategin anges bland annat hur höga hus får vara, och att ny bebyggelse ska ta hänsyn till omgivningen. Stadsbyggnadsprinciperna rymmer också en arkitekturpolicy med råd till byggherrar och arkitekter.

Stadsbyggnadsprinciperna med arkitekturpolicy är ett viktigt dokument för framtidens Knivsta. Strategin rymmer åtta principer för stadsbyggnaden, som alla som bygger i Knivsta kommun måste följa, samt en arkitekturpolicy med råd och riktlinjer för exempelvis arkitekter och byggherrar.

Genom att läsa dokumentet kan du som bor och verkar i Knivsta kommun få en bild av hur ett framtida Knivsta kan komma att se ut.

Att kommunen har en strategi med stadsbyggnadsprinciper och arkitekturpolicy underlättar också för exempelvis byggföretag, exploatörer och arkitekter, som nu tydligt kan se vilka krav de behöver möta när de planerar för att bygga i Knivsta kommun.

Sammantaget ger strategin tydliga riktlinjer och råd kring det mesta som rör stadsutveckling – från hur byggnader ska samspela med omgivningen och hur tät staden ska vara till gröna rum, fasader, konst och variation.

I strategin beskrivs också varför Knivsta behöver en gemensam riktning för hur framtiden ska formas, hur strategin är tänkt att användas i praktiken och vad ett gott stadsliv för alla kan innebära.

Ett centralt dokument i arbetet med de två hållbara stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike

Inom kommunens största stadsutvecklingsprojekt Knivsta 2035, som möjliggör för två nya och hållbara stadsdelar i västra Knivsta och Alsike till år 2035, är stadsbyggnadsprinciperna med arkitekturpolicy ett centralt dokument.

- Alla kvarter som växer fram i de nya stadsdelarna ska följa de antagna stadsbyggnadsprinciperna. Det är dem vi utgår från när vi ska fatta beslut om till exempel detaljplaner och bygglov i de nya stadsdelarna framöver. Stadsbyggnadsprinciperna hjälper oss att få till en bra och harmonisk helhet, säger Pelle Mikaelsson, projektledare för Knivsta 2035.

Se filmen om stadsbyggnadsprinciperna med arkitekturpolicy

Sidan uppdaterades: 25 maj 2021