Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

25 maj 2021 kl 14:18

Politik och organisation

Trafikverket har inlett samråd för fyra spår

Trafikverket planerar att bygga ut järnvägen från två till fyra spår mellan söder om Bergbrunna och länsgränsen mot Stockholm. Nu har Trafikverket samråd, där allmänheten kan lämna sina synpunkter på samrådsunderlaget.

Trafikverket arbetar med planeringen av utbyggnaden av Ostkustbanan till fyra spår. Syftet med att bygga ut järnvägen är att öka kapaciteten och tillgängligheten samt stärka robustheten i järnvägssystemet.

Trafikverket har tagit fram ett samrådsunderlag som beskriver förutsättningar och hur den nya järnvägen påverkar miljön på ett övergripande plan. Detta är ett första samråd om grundläggande förutsättningar inför en kommande miljökonsekvensbedömning. Det är inte ett samråd om ett konkret förslag på dragning av spåren.

Knivsta kommun är en av remissinstanserna och kommer besvara samrådet genom Samhällsutvecklingsnämnden.

Samrådstid

Mellan den 17 maj och 22 juni bjuder Trafikverket in till ett inledande samråd där allmänheten kan lämna synpunkter på underlaget. Med hänsyn till Covid-19 är samrådet helt digitalt – inga samrådsmöten kommer hållas.

Så tar du del av handlingar

Du kan ta del av Trafikverkets samrådshandlingar i Knivsta kommunhus på entréplan, Centralvägen 18 i Knivsta. Handlingarna finns även på Stadsbiblioteket i Uppsala och på Sigtuna kontaktcenter.

Du kan också ta del av alla samrådshandlingar via Trafikverkets webbplats. Där kan du läsa om hur du lämnar dina synpunkter på underlaget. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterades: 25 maj 2021