Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

22 juni 2021 kl 15:09

Bygga, bo och miljö

Ta del av svar på insända frågor från det öppna dialogmötet om de två hållbara stadsdelarna 8 juni

Tack till alla er som sände in frågor både i förväg och under kommunens livesända dialogmöte om förslaget till stadsutvecklingsstrategi för de två hållbara stadsdelarna den 8 juni! Vi är glada över engagemanget. Många frågor kunde vi svara på under mötet - vissa hanns inte med. Nu har projektgruppen för Knivsta 2035 besvarat de frågor som det inte fanns tid för under sändning. Se dem här!

Idéskiss för framtida Alsike tågstation. Illustration: Betty Laurincova

Idéskiss för framtida Alsike tågstation. Illustration: Betty Laurincova

Inför mötet bad vi alla medborgare som hade frågor att skicka in dem till mötets frågestund.

Många av er tog tillfället i akt och vi fick in frågor om allt möjligt - från transport och miljö till trygghet och tillväxt.

Stort tack för ert engagemang! Vi tar med oss alla frågor, tankar och synpunkter in i det fortsatta arbetet med stadsutvecklingsstrategin.

Många frågor hann besvaras under mötet - andra fick vi inte tid för i sändning. Nu har projektgruppen för Knivsta 2035 besvarat de frågor som inte hanns med.

Ta del av frågorna och svaren här

Missade du dialogmötet eller vill du se det igen?

Se vår textade eftersändning

Var med och tyck till om morgondagens hållbara stadsdelar i västra Knivsta och Alsike!

Inom Utvecklingsprogram Knivsta 2035 planerar Knivsta kommun för arbetsplatser, service och sammanlagt 3 500 bostäder i två hållbara stadsdelar fram till år 2035.

Nu har vi tagit fram ett förslag till stadsutvecklingsstrategi för stadsdelarna, med strukturer för kvarteren och lösningar för stadsbyggnaden.

Mellan 1 juni och 15 september arrangerar kommunen medborgardialog om förslaget. Var med och och lämna dina synpunkter. Varmt välkommen att delta och påverka!

Lämna dina synpunkter på förslaget

Se vår samlade information om förslaget till stadsutvecklingsstrategi

Läs om Knivsta 2035 och arbetet med de hållbara stadsdelarna

Sidan uppdaterades: 22 juni 2021