Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

14 september 2021 kl 17:31

Bygga, bo och miljö

Mark- och miljödomstolen upphäver kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplan för Alsike Nord etapp 2 a

Detaljplanen Alsike Nord etapp 2 a, del av Vrå 1:150, som antogs av kommunfullmäktige i november 2020, har upphävts av Mark- och miljödomstolen (målnummer P 9538-20).

Detaljplanen för Alsike Nord etapp 2a, del av Vrå 1:150, antogs av Knivsta kommunfullmäktige den 25 november 2020. Planområdet är beläget i Alsike och syftet är att möjliggöra för ny bebyggelse i två till fyra våningar. Totalt möjliggör detaljplanen för cirka 550 bostäder och en större skola med tillhörande idrottshall. Detaljplanen möjliggör också för nya gator som ger utrymme för kollektivtrafikförsörjning och god dagvattenhantering.

Detaljplanen upphävs

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen. Nu har domstolen beslutat att gå på den klagandes linje vilket innebär att detaljplanen upphävs. Överklagandet handlar om placeringen av en infartsväg från Björkkällevägen in till det planerade bostadsområdet. Domen slår fast att kommunen antingen behöver motivera tydligare varför infartsvägen behöver vara lokaliserad där den är, eller hitta en annan plats för infartsvägen.

Kommunen kommer under den närmaste tiden fatta beslut om hur man ska gå vidare utifrån Mark- och miljödomstolens ställningstagande.

Här kan du ta del av detaljplaneförslaget för Alsike Nord etapp 2a, del av Vrå 1:150.


Sidan uppdaterades: 14 september 2021