Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

16 september 2021 kl 16:06

Bygga, bo och miljö

Tack för alla inkomna synpunkter på Stadsutvecklingsstrategi 2035 – nu ser vi över förslaget

I går 15 september avslutades Knivsta kommuns medborgardialog om förslaget till stadsutvecklingsstrategi för de hållbara stadsdelar som planeras i västra Knivsta och Alsike. Ett stort tack för engagemanget och alla inkomna yttranden! Nu tar vi med oss synpunkterna in i arbetet med ett nytt och omarbetat förslag.

Idéskiss för framtida Alsike tågstation. Illustration: Betty Laurincova

Idéskiss för framtida Alsike tågstation. Illustration: Betty Laurincova

- Ett varmt tack till alla er som engagerat er och bidragit med önskemål, tankar och idéer! De hjälper oss att möjliggöra för ett framtidens Knivsta som många kan trivas med och känna sig delaktiga i, säger kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström (M).

Ordförande, kommunfullmäktige

Klas Bergström (M), kommunstyrelsens ordförande

Medborgardialog mellan 1 juni och 15 september

Under perioden 1 juni till 15 september har alla som bor och verkar i Knivsta kommun bjudits in att lämna sina synpunkter på Stadsutvecklingsstrategi 2035 - kommunens förslag till strategi för de två hållbara stadsdelar som planeras i västra Knivsta tätort och Alsike stationssamhälle. Flera hundra yttranden har kommit in.

- Synpunkterna rör allt möjligt – från arkitektur och grönytor till biltrafik och byggnader. Alla dessa yttranden samlar vi nu ihop och ser över strategiförslaget igen. Synpunkterna är viktiga för oss. De kommer att beaktas och vägas för att se på om och hur de kan tillgodoses. Målet är att skapa en strategi som ger en så stor samhällsnytta som möjligt, för alla som bor och verkar i Knivsta kommun, säger Pelle Mikaelsson, projektledare för Knivsta 2035 och de två hållbara stadsdelarna.

Pelle Mikaelsson

Pelle Mikaelsson, projektledare för Knivsta 2035

Ett nytt och omarbetat förslag

Arbetet med ett nytt och omarbetat förslag till stadsutvecklingsstrategi kommer att pågå under större delen av hösten. Det är inte bara boendes och verksammas synpunkter som tas till vara och granskas, utan också yttranden från andra instanser, som regioner och grannkommuner. Målet är att det nya förslaget ska presenteras för Knivsta kommunfullmäktige för antagande under vintern.

Du som bor och verkar i Knivsta kommun kommer att kunna ta del av hela dialogprocessen i en så kallad dialogredogörelse.

- I den kommer du att kunna se inkomna synpunkter, ta del av svar och tankar från projektgruppen för Knivsta 2035 och läsa mer om hur förtroendevalda politiker och tjänstepersoner på kommunen har beaktat de inkomna synpunkterna i arbetet med det nya förslaget. Dialogredogörelsen kommer att ingå i det underlag som de förtroendevalda i Knivsta kommunfullmäktige får inför beslut, säger Pelle Mikaelsson.

Möten och aktiviteter under medborgardialogen

Under dialogperioden har Knivsta kommun arrangerat en rad aktiviteter för allmänheten. Två livesända dialogmöten, digitala promenader i stadsdelarna via mobilen, dialogmöte för företagare och guidade gåturer för Knivstas invånare har stått på agendan. All samlad information med strukturkartor, filmer samt frågor och svar om förslaget har funnits tillgänglig på kommunens webbplats för stadsbyggnad Knivsta växer, på direktadressen knivsta.se/knivsta2035.

- Det är roligt att många har deltagit under kommunens olika dialogaktiviteter. Extra intressant ska det bli att få höra mer om de fördjupade samtalen om de två stadsdelarnas framtid som har förts i så kallade fokusgrupper, inom ramen för Medborgarrådet. Det är ju ett helt nytt sätt för oss att arbeta med medborgardialog, avslutar Klas Bergström.

Läs mer

Se samlad information om Knivsta kommuns arbete med de två hållbara stadsdelarna här: knivsta.se/knivsta2035 Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades: 16 september 2021