Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

22 september 2021 kl 15:11

Bygga, bo och miljö

Stort intresse för att etablera verksamhetsområden - förstudie ska kartlägga förutsättningar

Knivsta kommun har gett positivt planbesked för tre olika områden där intressenter vill utveckla verksamhetsområden. Nu genomför kommunen en förstudie för att kartlägga förutsättningarna på de olika platserna.

Det finns ett stort intresse för att etablera verksamhetsområden i Knivsta kommun. Kommunen har fått in tre ansökningar om planbesked som berör tre olika områden. Knivsta kommun eftersträvar att öka andelen arbetsplatser i kommunen och har som mål att möjliggöra etablering av fler verksamheter i kommunen. De tre sökande har fått positivt planbesked.

Positivt planbesked för tre områden

Områdena är:

Brunnby 5:1, ligger direkt nordöst om trafikplatsen för E4an. Ansökan om planbesked angav verksamhetsområde för lager, industri, kontor och sällanköpshandel.

Nor S:1, ligger söder om Ledingevägen längs med E4 och söder om Säbysjön. Ansökan om planbesked angav att syftet var att bygga ett verksamhetsområde, utan specifik beskrivning av vilka sorters verksamheter som förväntas uppföras.

Forsby 2:12, ligger vid den södra kommungränsen direkt öster om järnvägen. Ansökan om planbesked angav ett verksamhetsområde för industri, lager och kontor i direkt anslutning till järnvägen.

Förstudie för de tre områdena

För att utreda om områdena är lämpliga att detaljplanelägga har kommunen valt att ta fram en förstudie där de här tre områdena ingår. Förstudien ska bland annat innehålla en handels- och verksamhetsutredning. Syftet är att ta reda på hur stort behovet av verksamhetsområden är i Knivsta kommun samt hur mycket mark som bör planeras för ändamålet. Förstudien kommer även att kartlägga de förutsättningar som finns på platserna. Syftet är att kunna avgöra vilka områden som bör prioriteras för vidare utveckling.

Läs mer om förstudien här.

Karta över Knivsta där tre områden är inringade.

Här är de tre områdena för de positiva planbeskeden inritade.

Det här innebär ett positivt planbesked

Ett positivt planbesked innebär att kommunen har som avsikt att pröva om ett område är lämpligt att bebyggas i en detaljplaneprocess. Ett planbesked är inte juridiskt bindande och garanterar inte att kommunen påbörjar planläggning för området.

Sidan uppdaterades: 22 september 2021