Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

19 oktober 2021 kl 14:04

Bygga, bo och miljö

Trafikverket arrangerar samråd för Uppsala Centralstation och Uppsala Södra

Trafikverket planerar att bygga ut järnvägen från två till fyra spår mellan söder om Bergsbrunna och Uppsala C. Mellan 13 oktober och 9 november arrangeras samråd om hur de två järnvägsstationerna Uppsala Centralstation och Uppsala Södra i Uppsala kommun ska se ut i framtiden.

Trafikverket arbetar med planeringen av utbyggnaden av Ostkustbanan till fyra spår. Syftet med att bygga ut järnvägen är att öka kapaciteten och tillgängligheten samt stärka robustheten i järnvägssystemet.

Trafikverket har tagit fram en samrådshandling för olika alternativ på hur de två järnvägsstationerna Uppsala Centralstation och Uppsala Södra kan utformas i framtiden.

Stationsutformningarna fokuserar inte på arkitekturen utan på spår med tillhörande plattformar. I samrådshandlingen beskrivs också likheter och skillnader mellan de olika alternativen samt deras effekter och konsekvenser.

Samrådstid

Allmänheten kan lämna synpunkter från den 13 oktober till och med 9 november 2021.

Så tar du del av handlingar

Samrådsunderlaget hittar du via länken nedan. Det finns också på Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17 i Uppsala, och på Sävja kulturcentrum, Västgötaresan, Uppsala.

Läs mer om samrådet och ta del av interaktiv karta på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades: 19 oktober 2021