Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

17 november 2021 kl 15:13

Bygga, bo och miljö

Stadsutvecklingsstrategi 2035: Ta del av Knivsta kommuns rapport från medborgardialogen

Var du med och lämnade synpunkter på Knivsta kommuns förslag till stadsutvecklingsstrategi för västra Knivsta och Alsike under sommarens medborgardialog? Nu har vi sammanställt en rapport från dialogen. I den kan du bland annat läsa om de olika dialogaktiviteterna, se hur många som deltog och läsa om vad som händer nu i arbetet med Stadsutvecklingsstrategi 2035.

Mellan 1 juni och 15 september i år kunde alla som bor och verkar i Knivsta vara med och lämna synpunkter på Knivsta kommuns förslag till stadsutvecklingsstrategi för de två hållbara stadsdelar som planeras i kommunen.

I den nya rapporten får du en överblick över medborgardialogen. Du kan bland annat läsa om de olika dialogaktiviteterna, se hur många som deltog i dem samt läsa om hur medborgare och remissinstanser har kunnat ta del av information och lämna synpunkter under dialogperioden.

- Vi hann med en rad aktiviteter, bland annat två livesända stormöten, digitala promenader via mobilen och frukostmöte för företagare. Pandemin gjorde att mycket fick ske på distans, men under sensommaren lättade restriktionerna och vi kunde bjuda in till guidade gåturer i västra Knivsta och Alsike stationssamhälle, sammanfattar Pelle Mikaelsson, projektledare för Knivsta 2035 och de två hållbara stadsdelarna.

- Vi arrangerade också ett fokusråd - en ny dialogform i Knivsta kommun för deltagarna i kommunens Medborgarråd. Vid två tillfällen träffades en mindre grupp personer för fördjupade samtal om stadsutvecklingsstrategin. Med hjälp av Fokusrådet kunde vi ta del av mer ingående tankar och reflektioner om framtidens Knivsta, och det har varit mycket värdefullt i det fortsatta arbetet med strategin.

Det här händer nu

Under hösten har projektgruppen för Knivsta 2035 och ansvariga förtroendevalda arbetat intensivt med att ta del av alla inkomna synpunkter och undersöka hur de kan tas med in i ett omarbetat förslag. I december presenteras det nya förslaget för allmänheten. Det ska kommunens förtroendevalda politiker sedan ta ställning till, och det sker i flera instanser, berättar Pelle Mikaelsson.

- Först får kommunens samhällsutvecklingsnämnd tycka till, därefter kommunstyrelsen. Slutligen tas förslaget upp i Knivsta kommunfullmäktige. Då beslutas om förslaget ska antas.

Dialogredogörelse

Tillsammans med förslaget kommer Knivsta kommun att publicera en dialogredogörelse, med en sammanställning av alla inkomna dialogsynpunkter. I redogörelsen kommer du att kunna läsa synpunkterna, ta del av kommunens svar på dem och se de ändringar som kommunen gjort i strategiförslaget efter att ha tagit del av synpunkterna.

Dialogredogörelsen kommer att ingå i det underlag som de förtroendevalda i Knivsta kommunfullmäktige får inför beslut.

- Många i Knivsta har engagerat sig i den här processen - både invånare och företagare. Syftet med dialogredogörelsen är att tydlligt visa hur kommunen har lyssnat till önskemålen i det omarbetade förslaget, avslutar Pelle Mikaelsson.

Läs mer

Se rapporten från medborgardialogen

Se samlad information om Knivsta 2035 och framtidens hållbara stadsdelar i västra Knivsta pch Alsike stationssamhälle

Se filmen om rapporten

Det här händer framöver i arbetet med Stadsutvecklingsstrategi 2035

  • Ansvariga tjänstepersoner och förtroendevalda politiker tar del av inkomna synpunkter från dialogen och ser på hur de kan tas till vara i ett omarbetat förslag. (Arbete med detta pågår till och med november.)
  • Kommunen arbetar med svar på de formella synpunkter som inkommit. Med formella synpunkter menas att den som skrivit synpunkten också lämnat sina kontaktuppgifter, så att kommunen kan ge ett svar. Svaren sammanställs i en dialogredogörelse. (Arbete med detta pågår till och med november.)
  • Reviderad version av Stadsutvecklingsstrategi 2035 läggs fram för kommunens förtroendevalda politiker. Detta sker i flera instanser. Först får kommunens samhällsutvecklingsnämnd tycka till, därefter kommunstyrelsen. Slutligen tas förslaget upp i Knivsta kommunfullmäktige. Då beslutas om förslaget ska antas. (vinter 2022)
  • Om förslaget till stadsutvecklingsstrategi antas kan den mer fördjupade planeringen av de framtida stadsdelarna påbörjas. Planen är att de två stadsdelarna ska växa fram under lång tid där stor hänsyn ska till att få till en välfungerande helhet för samhället. På så sätt att det till exempel finns tillräckligt antal skol- och förskoleplatser, goda kommunikationer och bra möjligheter till fritid och rekreation.
  • Du kan fortsatt vara med och påverka hur de två stadsdelarna ska se ut. Stadsutvecklingsstrategin sätter ramarna för stadsdelarna, men säger inget om hur de olika kvarteren eller byggnaderna ska utformas mer exakt. Det bestäms först i de kommande planprogrammen och detaljplanerna. I samband med varje ny plan kan du vara med och lämna synpunkter. Då bjuder vi in till samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Knivsta kommun planerar också andra medborgardialoger. De kan till exempel handla om hur området kring Knivsta station ska utvecklas, vad som ska finnas i en framtida stadspark och hur Alsike station ska se ut.
    Läs om planprocessen och hur du kan lämna synpunkter
    Läs mer om medborgardialog och hur du kan vara med och påverka framtidens stadsdelar

Sidan uppdaterades: 17 november 2021