Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

30 november 2021 kl 11:08

Bygga, bo och miljö

Knivsta kommun inleder forskningssamarbete med Högskolan i Gävle – ”de framtida stadsdelarna kan bli föregångare inom energi och klimat”

När Knivsta kommun planerar för två framtida stadsdelar i västra Knivsta och Alsike är energi- och klimatfrågorna viktiga. Stadsdelarna ska byggas hållbart, med lösningar som gör det lätt att leva och verka i dem utan att påverka klimatet negativt. Nu inleder kommunen ett samarbete med Högskolan i Gävle, i ett nystartat forskningsprojekt med konkreta lösningar för stadsbyggandet i fokus.

- När kommunen planerar och bygger nytt vill vi satsa på att samordna och organisera energi- och klimatarbetet för ett så bra resultat som möjligt. Det är nödvändigt att ställa om hur vi producerar och använder energi och gå mot nollutsläpp för en hållbar utveckling, säger Kent Ryberg, som arbetar med näringslivsfrågor på kommunen och som nu blir delprojektledare inom energi och klimat på Knivsta kommun.

Forskningsprojekt ska bidra i kommunens klimatarbete

Inom delprojektet inleder Knivsta kommun nu ett samarbete med Högskolan i Gävle och kommundoktorand Ylva Gullberg. Forskningen har fokus på infrastrukturen för el, värme och VA i de nya stadsdelarna, och ska undersöka om lokala kretslopp och sammankoppling av dessa system skulle kunna bidra till en mer hållbar och motståndskraftig stadsutveckling. Upplägget bygger på samverkan mellan akademi och praktik och ger möjlighet att ställa forskningsfrågor som bygger på verkliga samhällsutmaningar från kommunen. Det ger också tillgång till värdefull kunskap från samhällsaktörer i forskningen.

- Målet är att våra forskningsresultat ska bli till konkret nytta för både Knivsta och andra kommuner. Projektet i sig kan ge också möjlighet för kommunen att testa nya arbetssätt, säger kommundoktorand Ylva Gullberg.

Invånare och verksamma bjuds in att delta

Ambitionen är att forskningsprojektet ska involvera fler i lokalsamhället, fortsätter Ylva Gullberg.

- De som bor och verkar i Knivsta kommer att bli inbjudna till att på olika sätt delta i forskningen framöver. Jag vill också uppmuntra företag, föreningar och privatpersoner som är intresserade av projektet att höra av sig. Alla är varmt välkomna att kontakta mig!

”Det behövs mer gränsöverskridande samverkan”

Kommunen vill generellt fördjupa sin samverkan med olika aktörer och invånare så att de blir mer delaktiga i samhällsutvecklingen och planeringen, inte minst i energi- och klimatfrågor. Pelle Mikaelsson, projektledare för Knivsta 2035, betonar att det behövs mer gränsöverskridande samverkan och att kommunen sträcker ut en hand för fler att vara med på resan.

- Samhällsutvecklingen och framtiden är något vi skapar tillsammans. Vi på kommunen sitter inte på alla svar. Vi vill att Knivsta ska vara en modig och innovativ kommun, och det innebär att det också längs vägen kommer att dyka upp problem och utmaningar. Där behöver vi tålamod och möjlighet att lära oss allt eftersom. Det är en process att ställa om men det finns också allt att vinna. Knivstas fastslagna vision är att vara en föregångskommun för det hållbara samhället, och de framtida stadsdelarna kan bli föregångare inom energi och klimat, säger Pelle Mikaelsson.

Läs mer om forskningsprojektet och Forskarskolan Future-Proof Cities

Kontakta projektdeltagarna

Ta del av samlad information om Knivsta 2035

Bakgrund

För att vara med och begränsa den globala uppvärmningen i linje med tvågradersmålet i Parisavtalet måste koldioxidutsläppen i Knivsta minska med ungefär 16 procent per år. Det framgår av Knivstas koldioxidbudget. För att klara budgeten behöver kommunens stadsbyggande vara hållbart och ha en minskad negativ påverkan på klimatet.

Med anledning av detta har Knivsta kommun startat ett delprojekt inom energi och klimat. Det genomförs inom Utvecklingsprogram Knivsta 2035 och har fokus på de två nya stadsdelar som planeras i västra Knivsta och Alsike.

Läs mer om bakgrunden

Karta över stadsdelarnas placering

De framtida stadsdelarna planeras i västra Knivsta tätort och i området kring Alsike stationssamhälle. Stadsdelarna ska byggas hållbart - ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Illustration: Urban Minds

Sidan uppdaterades: 30 november 2021